HELDAGSKONFERANSE

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet? +Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem i landsoverenskomsten mellom aaf og hk
4. oktober kl. 10.00 - 16.00, i aof's lokaler

10 - 12.30 EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Vi får nye regler for personvern  som gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Advokat Svein Steinfeld Jervell informerer om hvilken betydning dette får for våre personal- og medlemsregistre.   

12.30 - 13.30 Lunsj

13.30 - 16.00 Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem i Landsoverenskomsten AAF - HK.  Utvalget nedsatt i forbindelse med hovedoppgjøret i 2016 forklarer tankene bak forslaget. Det blir rom for spørsmål og kommentarer. 

Konferansen blir streamet live av LO-Media for medlemsforetak rundt i landet som ikke har anledning til å delta på konferansen.