LeA –Personalledelse

Våren 2017 tilbys studieemne i «Personalledelse».

Studiet som er en del av ledelsesprogrammet LeA (Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen) berører oppgaver innen personalledelse som rekruttering, kompetanseutvikling og karriereplanlegging. Det retter fokus mot forholdet mellom strategisk ledelse og personalfunksjoner, og det omfatter trekk ved arbeidsliv og arbeidsmiljø med fokus på arbeidsmiljøet som et lederansvar.

Studieinnhold

 • oversikt over oppgaver og utfordringer i personalledelse
 • kunnskap om forholdet mellom personalledelse og organisasjoners strategi
 • kjennskap til hovedelementer i personalplanlegging
 • kjennskap til individets forutsetninger som medarbeider
 • oversikt over forhold som påvirker arbeidsmiljøet 
 • kunnskap om samspillet mellom ledelse og arbeidsmiljø  
   

Undervisning og undervisningsdager

Emnet gjennomføres som tre samlinger á to (tre) dager med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Det legges vekt på dialog mellom faglærer og deltakere – og deltakerne imellom.

 • Samling - uke 3: 18.,19. og 20. januar
 • Samling - uke 12: 23. og 24. mars
 • Samling - uke 18: 4. og 5. mai
   

For å melde deg på LeA-studiet må du benytte HiOAs søknadskjema på nett: 

Det er mulig å søke i perioden fra 1. oktober med søknadsfrist 15. november.
Ta gjerne kontakt med Høgskolen i Oslo og Akershus – hioa.no

Om kurs og seminarer