Administrasjonssekretær - Kompetansesenteret i Trondheim - Fagforbundet

Arbeidsoppgaver

 • Enklere saksbehandling

 • Post/arkiv

 • Telefontjeneste

 • Elektronisk fakturabehandling

 • Noe budsjett- og regnskapsarbeid

 • Oppgaver/oppfølging av tariffavtaler/overenskomster

Kvalifikasjoner

 • Videregående skole, kontorfagarbeider e.l.

 • Erfaring fra kontorarbeid med PC som arbeidsverktøy

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • God kjennskap til arkiv/elektronisk arkiv

 • Kjennskap til fagbevegelsen er en fordel

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og som arbeider selvstendig og systematisk

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø

 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP

 • Fleksitid og sommertid

 • Lønn i henhold til tariffavtale

SØKNADSFRIST 01.02.2019

Handel og kontor søker regionsekretær (vikariat)


Til vårt regionskontor i Oslo søker vi etter en person som kan gi HKs medlemmer hjelp og støtte i lov- og avtalespørsmål. Du må trives med å jobbe med mennesker og i et arbeidsmiljø med høyt tempo. Organisasjonserfaring og kjennskap til fagbevegelsen er en fordel. Dette er et vikariat med oppstart 01.03.19 og med varighet til 14.02.20.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver overfor medlemmer og tillitsvalgte i lov- og avtalespørsmål

 • Være saksbehandler og forhandle i individuelle og kollektive saker

 • Forberede og bistå ved arbeidskonflikter

 • Følge opp klubber og tillitsvalgte faglig og organisasjonsmessig

 • Drive aktivt utadrettet organisasjons-, verve- og opplysningsarbeid gjennom oppsøkende virksomhet

 • Synliggjøre HK og HKs virksomhet gjennom utadvendt informasjonsarbeid

 • Være kursleder og veileder i HKs opplæringsvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper om arbeidslivets lover og avtaler

 • Tillitsvalgt- og organisasjonsmessig erfaring

 • Kunnskap om arbeidslivets lov- og avtaleverk, eks HKs trinnskolering, LO skolen, AOFs arbeidsrettsmoduler

 • Førerkort

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Søknadsfrist:

 • 19. januar

Personlige egenskaper

 • God formuleringsevne i norsk skriftlig og muntlig

 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig

 • Strukturert, selvstendig, samarbeidsevne, fleksibel og omgjengelig

 • Du må ha høy toleransegrense for stress

Språk

 • Norsk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår


Saksbehandler/forbundssekretær med hovedarbeidsområde tariff i Creo

Creo – forbundet for kunst og kultur, er Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon for utøvende kunstnere, pedagoger og andre yrkesutøvere og studenter innen kunst- og kulturfeltet. Alle yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst og andre nærliggende yrker kan tas opp som medlem.

Creo arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, gode rammevilkår for kunst- og kulturfeltet, og ikke minst kunsten og kulturens naturlige og viktige plass i samfunnet.

Creo er i rivende vekst og omfatter stadig flere nye medlemmer og grupper som stiller nye krav til organisasjonen. Siden 2012 har forbundet vokst med over 1000 nye medlemmer, og teller i dag 8700 medlemmer. Vi søker derfor en engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert person, til å fylle vår ledige stilling som saksbehandler/tariffansvarlig.

I dag er hovedarbeidsområdet oppfølging av forbundets medlemmer, saksbehandling og forhandlinger innenfor de kommunale tariffområdene. Solid erfaring fra organisasjonsarbeid og forhandlinger vil derfor være vesentlig. Kulturfaglig bakgrunn og kunnskap om kulturskole området, og grunn- og videregående skole er ønskelig men ikke avgjørende. Stillingen kan bli tillagt andre ansvarsområder avhengig av organisasjonens samlede kompetanse og medlemsmassens behov. God skriftlig og muntlig formuleringsevne og erfaring med bruk av dataverktøy er nødvendig

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag. Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med en arbeidshverdag der vi er opptatt av å dele kompetanse. Du vil få arbeidsvilkår etter tariffavtale og konkurransedyktige betingelser. Stillingen kan medføre noe reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid. Arbeidssted er Oslo.

Søknader sendes til en@creokultur.no
Søknadsfrist 31.01.2019.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Daglig leder Erik Normann eller Forbundsleder Hans Ole Rian.
telefon: 92467390/ 92247617
epost: en@creokultur.no

Organisasjonsarbeider Norsk Arbeidsmandsforbund

Ansatte i forbundets avdeling 1 og 2 dekker fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Avdelingen har tilsammen 19 stillinger, hvorav 5 er regionale verneombud. Avdelingskontoret ledes av en distriktssekretær. 


Vi søker etter en engasjert medarbeider til en nyetablert stilling som organisasjonsarbeider rettet mot servicebransjene i Oslo. Organisasjonsarbeideren har kontorsted i forbundets lokaler, men arbeidet skal hovedsakelig foregå ute blant nåværende og kommende medlemmer.

Arbeidet innebærer utstrakt reisevirksomhet i området og stillingen krever at du har førerkort og disponerer egen bil.

Arbeidsoppgaver

Vår nye organisasjonsarbeider skal: 
Jobbe med rekruttering av nye medlemmer gjennom oppsøkende arbeid innenfor service-området
Bistå i opplæring gjennom kurs og undervisning
Gi råd til enkeltmedlemmer
Bistå med å velge tillitsvalgte og få i gang klubber lokalt
Bistå i opprettelsen av nye tariffavtaler
Bidra til dialog og løsninger ute på arbeidsplasser

Kvalifikasjoner

Solid kunnskap om arbeidslivet og fagbevegelsen,
Erfaring og opplæring som tillitsvalgt er en klar fordel, det samme er kunnskap om avtaleverket og arbeidsmiljøloven
Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og du må beherske engelsk.
Det er en forutsetning med god kjennskap til dataverktøy

Personlige egenskaper

Du er en utadvendt, tillitvekkende og initiativrik person med organisasjonserfaring
Du er løsningsorientert, arbeider selvstendig og planmessig, er systematisk og samarbeider godt
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomst AAF - HK
Gode velferdsordninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.