Ungdomsrådgiver og Studentrådgiver - LO

Stillingene inngår som en del av LOs Organisasjonsavdeling hvor organisasjonsutvikling, medlemsrekruttering og arbeidet med medlemsfordelene er blant de sentrale oppgavene. Det er to ledige stillinger i avdelingen. Den ene rådgiveren skal jobbe med LOs ungdomsarbeid og den andre vil jobbe med LOs studentarbeid. LO skal være den naturlige arbeidstakerorganisasjonen for alle unge på vei inn i arbeidslivet. Rådgiverne vil arbeide med å utvikle og
gjennomføre strategier som bidrar til økt medlemsoppslutning, gjennom et godt faglig og politisk ungdomsarbeid. Ungdomsrådgiveren har en selvstendig koordinerende rolle knyttet til ungdomsaktivitetene i LO. Studentrådgiveren skal jobbe med å koordinere arbeidet for å rekruttere studenter til LO-forbundene og utvikle LOs Studentservice.

Arbeidsoppgaver

Ungdomsrådgiveren skal jobbe med: 
• Å utvikle og å styrke det tverrfaglige rekrutteringsarbeidet blant yngre arbeidstakere. 
• Oppfølging og videreutvikling av arbeidet i LOs sentrale ungdomsutvalg
• Tett samarbeid med ungdomsansvarlige i fagforbundene og LOs ungdomssekretærer i fylkene. 
• Å ha ansvar for konkrete arbeidsoppgaver som LOs sommerpatrulje, fagligpolitisk samarbeid og ungdomskurs basert på årlige handlingsplaner. 
• Koordinere og legge til rette for oppsøkende virksomhet for å møte lærlinger, elever og unge arbeidstakere for å bidra til synliggjøring av LO og forbundene. 

Studentrådgiveren skal jobbe med: 
• Oppfølging av rammeavtalen med LO og forbundene for student- og elevmedlemskapet. 
• Saksbehandling relatert til student- og elevmedlemskapet. 
• Bygge nettverk og samarbeide med andre organisasjoner og LOs distriktskontorer. 
• Følge opp arbeidet i LOs sentrale ungdomsutvalg, sammen med LOs ungdomsrådgiver. 
• Koordinere arbeidet for å rekruttere studenter til LO-forbundene og legge til rette for oppsøkende virksomhet ved landets skole- og studiesteder for å bidra til synliggjøring av LO og forbundene. 

Vi ber om at du skriver i søknaden hvilken av de to stillingene du ønsker å søke på, eller om du søker på begge.

Kvalifikasjoner

• vi søker etter personer som evner å videreutvikle LOs arbeid med å motivere og engasjere unge mennesker
• det er en fordel med kjennskap til LO og forbundene, samt erfaring fra tillitsvalgsarbeid
• organisasjonserfaring
• god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og god økonomiforståelse
• for stillingen som studentrådgiver krever vi Høgskole-/ universitetsutdanning

Personlige egenskaper

• Du må være samarbeidsorientert og ha gode organisatoriske- og kommunikative evner. 
• Du må være serviceinnstilt, engasjert og initiativrik og kunne arbeide selvstendig så vel som i team. 
• Det er en fordel om du kan være kreativ og utvikle nye ideer og strategier.

Vi tilbyr

• mulighet for videreutdanning og kompetanseheving
• fleksibel arbeidstidsordning
• gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger
• stillingene lønnes i henhold til Landsoverenskomsten AAF/HK i lønnsgruppe 7.

Andre opplysninger

  • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 04.04.2018

Regionrådgivere - FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) søker 5 regionrådgivere til nyopprettede regioner i henholdsvis Nord, Midt, Vest, Sør og Øst.

Vi søker deg som vil være med fagforbundet FLT og styrke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv. Som vår regionrådgiver blir du FLTs ansvarlige for rekruttering og organisasjonsbygging i din region. Til nyopprettede stillinger søker vi en engasjert, energisk og selvgående person med stor gjennomføringsevne som ønsker en selvstendig rolle med tydelig resultatansvar. Solide kunnskaper om organisasjonsutvikling og rekruttering er en forutsetning.

Du skal planlegge og gjennomføre aktiviteter samt ha det operative ansvaret for økt rekruttering i regionen. Gjennom resultatorienterte aktiviteter overfor bedrifter og studiesteder skal FLTs markedsposisjon styrkes. Som regionrådgiver vil du arbeide nært med FLTs avdelinger, bedriftsgrupper og tillitsvalgte. Rollen er en utadvendt nøkkelposisjon for planlegging og gjennomføring av medlemsaktiviteter.

Kvalifikasjoner

  • Du har erfaring fra organisasjonsarbeid og rekruttering, og interesse for organisasjonsutvikling.
  • Du innehar gode analytiske evner og gode formidlingsegenskaper.
  • Du har god kunnskap om arbeidslivets lov- og avtaleverk.
  • Du har god evne til å samarbeide og knytte nettverk med nye mennesker.
  • Du er vant til å jobbe selvstendig, samt arbeide strukturert og resultatorientert.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk kreves. Flerspråklighet er en fordel.
  • Du har tilknytning til den regionen du skal jobbe i.
  • Førerkort klasse B er påkrevet og egen bil må kunne disponeres.

FLT tilbyr

Varierte og interessante arbeidsoppgaver i LO-tilknyttet fagforbund med faglig sterke kollegaer på laget. Du får også muligheten til å videreutvikle deg.

Mer informasjon om stillingen

Stillingen er definert som en særlig uavhengig stilling. Lønn etter avtale og gode pensjons-/forsikringsordninger. Syns du dette høres spennende ut? Les mer informasjon om FLTs satsning her

Henvendelser om stillingen rettes til forbundsleder Ulf Madsen, mobil 982 51 081 e-post: ulf.madsen@flt.no

Kortfattet søknad med CV (ikke attester og karakterutskrifter) sendes postkasse@flt.no innen 5. april 2018. NB! Merk søknaden med hvilken region du søker til.

 

Generalsekretær i Nei til EU

Vår nåværende generalsekretær søker nye utfordringer, og vi lyser derfor ut fast stilling som generalsekretær i Nei til EU.

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk kunnskapsorganisasjon med over 20 000 medlemmer og 19 fylkeslag. Nei til EU har kontor sentralt plassert i Oslo, og har til sammen 12 medarbeidere.

Nei til EUs overordnede mål er å holde Norge utenfor EU, og å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Om stillingen:
Generalsekretæren er organisasjonens administrative leder med personalansvar for de ansatte, inkludert økonomiansvar. Generalsekretæren har overordnet ansvar for møter i Nei til EUs styrende organer; landsmøte, rådsmøter, styre og arbeidsutvalg, og har ansvar for at vedtak og politiske prioriteringer blir fulgt opp og skjer planmessig.

Viktige oppgaver for generalsekretæren er organisasjonsbygging inkludert fokus på bredde og mangfold, medlemsverving, inntektsbringende arbeid, sikring av gode administrative rutiner samt samarbeid med fylkeslagene.

Vi trenger en generalsekretær som:

-        deler Nei til EUs politiske hovedmålsetting

-        har erfaring fra medlemsbaserte organisasjoner

-        har ledererfaring, inkl. erfaring med økonomistyring og personalansvar

-        arbeider strukturert og planmessig

-        har gjennomføringsevne

-        har utpregede samarbeidsevner

-        tar ansvar og er selvstendig

-        har stor arbeidskapasitet

-        er fleksibel med hensyn til arbeidstid

-        har relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå

 

Vi tilbyr:

-        mulighet til å være en nøkkelperson i en av landets viktigste politiske organisasjoner

-        deltagelse i et spennende politisk påvirknings- og endringsarbeid

-        dyktige medarbeidere og tillitsvalgte

-        et godt arbeidsmiljø

-        lønn etter avtale

-        tjenestepensjon med gunstige vilkår

 

Søknadsfrist: 23.03.2018.

Ønsket tiltredelse: Juni

Søknad med CV sendes elektronisk til leder Kathrine Kleveland: kathrine.kleveland@neitileu.no

For spørsmål om stillingen, kontakt Kathrine Kleveland tlf. 92 82 51 62, eller generalsekretær Hilde Loftesnes Nylén, tlf. 45 02 04 90.