Leder for Personal- og utviklingsenheten i Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 360.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke                    

Har du kompetanse og erfaring fra strategisk personalarbeid i form av å utvikle de ansatte så vel som å utvikle Fagforbundets administrasjon? Da ønsker vi å høre mer om deg og din bakgrunn. 

Lederen vi søker vil være en sentral ressurs innen personalområdet og en pådriver i arbeidet med å gjennomføre utviklingsprosesser i organisasjonen. En viktig oppgave vil være å videreutvikle og gjennomføre forbundets personalstrategi. Personal- og utviklingsenheten består av 4 medarbeidere, og lederen vil rapportere til administrativ ledelse. 

Lederen må være beredt til å arbeide både operativt og strategisk.

Arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til Fagforbundets videre utvikling innen fagfeltet

 • Utvikle og effektivisere oppgaver og prosesser

 • Sørge for implementering av personalstrategier, her i form av blant annet kompetanseutvikling og lederutvikling

 • Bidra strategisk for å støtte endrings- og utviklingsarbeidet i administrasjonen.

 • Tett samarbeid med tillitsvalgte

 • Personal- og fagledelse for medarbeiderne i enheten, samt økonomiansvar

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra endringsledelse og operativ ledelse av personalfunksjoner

 • God kjennskap til lov og avtaleverk og forhandlingserfaring

 • Høy grad av gjennomføringsevne, samt kunne vise til resultater fra personalarbeid og ledelse.

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Du er en relasjonsbygger og har evne til å etablere tillit i organisasjonen

 • Du er analytisk og jobber helhetlig og strategisk med personalspørsmål, og er en pådriver i arbeidet med å utvikle enheten og skape resultater

 • God organisasjon- og rolleforståelse er nødvendig for å kunne bidra i Fagforbundets fremtidige utvikling

 • Modig og besluttsom

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og engasjert enhet med fokus på utvikling og resultater innen personalområdet

 • Et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling

 • God pensjonsordning i KLP og gruppelivsforsikring

 • Et inkluderende arbeidsliv (IA)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønn i henhold til tariffavtale

  SØKNADSFRIST 30.09.2018

Personvernrådgiver - Servicesenterenheten Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 360.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke                    

Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det nå ledig en nyopprettet stilling som personvernrådgiver ved Servicesenterenheten. 
Servicesenterenheten har ansvar for kontingentbehandling, håndtering av medlemshenvendelser, oppfølging av ulike forsikringer knyttet til medlemskapet, arbeid med drift og utvikling av medlemsregistret, medlemsportalen og resepsjon. Stillingsinnehaver vil jobbe tett med alle fagområder i virksomheten og rapportere direkte til administrativ leder. 

De nye reglene for personvern har ført til at alle som får sine personopplysninger registrert, har fått nye rettigheter. For at Fagforbundet skal kunne fortsette å behandle medlemmer og ansatte på en profesjonell og lovrettet måte ved å 
sikre personopplysninger, jakter vi nå etter en dyktig og motivert personvernrådgiver. 

For den som tilsettes i stillingen må det påregnes noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Informere og gi råd til virksomheten om forpliktelsene som følger av personvernlovgivningen

 • Kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og eventuelt internt regelverk

 • Gjennomføre holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet som behandler personopplysninger

 • Gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføring av konsekvensutredning

 • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt for Datatilsynet ved henvendelser.

 • Rapportere direkte til høyeste ledelsesnivå hos virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning

 • Dybdekunnskap om personvernlovgivningen

 • Evne til å utføre oppgavene som følger av personvernlovgivningen.

 • God forståelse av behandlingen av personopplysninger innen virksomheten,

 • Innsikt i hvordan de digitale tjenester fungerer

 • Forståelse av personvernbehovet og informasjonssikkerheten i virksomheten.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Som person må du være strukturert og like å jobbe selvstendig

 • Du må også være en person med sterk integritet og ha evne til å gjøre etiske vurderinger

Vi tilbyr

 • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø

 • Gode muligheter for trening og et aktivt bedriftsidrettslag

 • Fleksibel arbeidstid og svært gode velferdsordninger

 • Et inkluderende arbeidsliv

 • Gruppelivs forsikring og pensjonsordning i KLP

 • Lønn i henhold til tariffavtale

SØKNADSFRIST 30.09.2018

Vikariat som regionalt verneombud i Rogaland - Fellesforbundet

Fellesforbundet søker etter vikar for vårt regionale verneombud (RVO) for byggevirksomhet i Rogaland. Den utlyste stillingen er et sykdomsvikariat med antatt varighet 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

RVOs oppgave er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, primært på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg, samt for enmannsbedrifter på arbeidsplassen. RVO reiser uanmeldt på besøk til arbeidsplassene. RVO har i tillegg som en prioritert oppgave å drive informasjon på videregående skoler med bygg- og anleggsfag samt byggtekniske linjer.

Kvalifikasjoner

Det kreves minst tre års erfaring fra arbeid innenfor byggfagene iht forskrift om administrative ordninger § 3-3 av 1.1.2013. Det er også et krav om at RVO skal ha erfaring som tillitsvalgt, herav minst to år som verneombud.Den som tilsettes må ha god kunnskap om arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter og veiledninger. I tillegg er det ønskelig med relevant fagbrev og Arbeidsmiljøskolen. 

Vi ser etter deg som har god fremstillings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk, og gjerne erfaring fra planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser. 

Reisevirksomhet er en viktig del av arbeidet, og det kreves førerkort og bil til disposisjon.

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å arbeide selvstendig og være systematisk. For stillingen er det også viktig at du har lett for å komme i kontakt med mennesker, at du er initiativrik og nøyaktig og har en positiv innstilling til nye utfordringer. Du må trives med å jobbe en god del på egenhånd og med mye kjøring i bil.

Vi tilbyr

Utfordrende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, lønn etter Fellesforbundets lønnssystem, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for faglig og personlig utvikling. 

Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

SØKNADSFRIST 24.09.2018

Rådgiver/jurist i arbeidslivsavdelingen - FLT

Arbeidsgiver: Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Stillingstittel: Rådgiver / jurist
frist: 20.09.2018
Fast stilling

Stillingens krav til kompetanse er relevant juridisk utdanning eller relevant realkompetanse, kunnskap om fagbevegelsen og erfaring fra arbeid med arbeidslivsspørsmål og forhandlinger. Arbeidslivsavdelingens hovedoppgaver er blant annet: 

 • Rådgivning og juridisk bistand til våre medlemmer og tillitsvalgte i arbeidsrettslige spørsmål.
 • Utredning av juridiske og arbeidsrettslige spørsmål.
 • Forberedelse og gjennomføring av revisjoner av forbundets avtaler og avtaler.
 • Tvistebehandling på forbundets avtaler og overenskomster.
 • Deltakelse i gjennomføring av medlems- og tillitsvalgtskolering.  

This is an outward position where the right candidate has an interest in protecting employees and employee representatives through counseling related to labor law issues. You must also be able to give people in vulnerable situations professional and good support. Furthermore, you must have a desire to further develop the federal agreements. We look for a person who has the excellent ability to collaborate, is structured, results-oriented, has initiative and great work capacity. 

It emphasizes good verbal and written ability in Norwegian and English to elucidate issues related to the case processing. Vi benytter Public 360 i vårt arbeide. Du vil bistå tillitsvalgte og medlemmer over hele landet. Reisevirksomhet og noe helgearbeid er en betingelse. Førerkort er påkrevet. 

 

Vi tilbyr: 

Varierte og interessante arbeidsoppgaver i en LO-tilknyttet fagforbund med et godt team av faglig sterke kolleger på laget. You also get the opportunity to develop yourself with course and further education. Vi tilbyr gode pensjons- / forsikringsordninger.  


Tiltredelse snarest. Søknad med CV sender postkasse@flt.no innen 20. september.  

Kampanjeleder - engasjement - Fellesforbundet

Stillingene vil være tilknyttet tariffavdelingen ved forbundets hovedkontoret. Tariffavdelingen har ansvaret for Fellesforbundets arbeid med tariffavtaler, forhandlinger og tvisteløsning. Avdelingen har også et hovedansvar for forbundets rekrutteringsarbeid, medlems- og tillitsvalgtsopplæring og ungdomsarbeid.

Arbeidsoppgaver

Stortinget har vedtatt nye regler om ansettelser og innleie. Fellesforbundet skal gjennomføre en kampanje for oppfølging av regelverket i bedrifter der vi har medlemmer og tillitsvalgte. Denne kampanjen vil være en av forbundets prioriterte oppgaver i 2019, og stillingen vil være et engasjement ut det året. Hovedoppgavene vil være å gjennomføre kampanjen i samarbeid med andre på forbundets hovedkontor etter en oppsatt kampanjeplan. Stillingen innebærer blant annet tilrettelegging av kurs og annen veiledning, samt oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte. Den som blir ansatt vil også bli bedt om å delta i utarbeidelse av kampanjemateriell og budskap.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har god fremstillings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk, og erfaring fra planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser. 
Det vil være en fordel med erfaring fra organisatorisk arbeid i Fellesforbundet lokalt.

Personlige egenskaper

- Stor arbeidskapasistet
- Positiv innstilling til nye utfordringer
- Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
- Samarbeidsvillig og fleksibel

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, lønn etter forbundets lønnssystem og gode pensjons- og forsikringsordninger. Som medarbeider i Fellesforbundet vil du tidvis kunne oppleve stor arbeidspress, men du vil også bli gitt spillerom og fleksibilitet til å løse egne oppgaver. 

Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 16. september

2-årig vikariat som regionalt verneombud i Buskerud - Fellesforbundet

Fellesforbundet søker etter et regionalt verneombud (RVO) for byggevirksomhet i Buskerud. Stillingen er et 2-årig vikariat. RVO i Buskerud er organisatorisk underlagt ADK Sør-Øst med kontorplass ved Fellesforbundets distriktskontor i Drammen.

Arbeidsoppgaver

RVOs oppgave er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, primært på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg, samt for enmannsbedrifter på arbeidsplassen. RVO reiser uanmeldt på besøk til arbeidsplassene. RVO har i tillegg som en prioritert oppgave å drive informasjon på videregående skoler med bygg- og anleggsfag samt byggtekniske linjer.

Kvalifikasjoner

Det kreves minst tre års erfaring fra arbeid innenfor byggfagene iht forskrift om administrative ordninger § 3-3 av 1.1.2013. Det er også et krav om at RVO skal ha erfaring som tillitsvalgt, herav minst to år som verneombud.Den som tilsettes må ha god kunnskap om arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter og veiledninger. I tillegg er det ønskelig med relevant fagbrev og Arbeidsmiljøskolen. 

Vi ser etter deg som har god fremstillings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk, og gjerne erfaring fra planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser. 

Reisevirksomhet er en viktig del av arbeidet, og det kreves førerkort og bil til disposisjon.

Personlige egenskaper

You must have the ability to work independently and be systematic. For stillingen it is also important that you have the opportunity to get in touch with people that you are initiative and accurate and have a positive attitude towards new challenges. Du må trives med å jobbe med en god del på egenhånd og med mye kjøring i bil.

Vi tilbyr

Utfordrende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, lønn etter Fellesforbundets lønnsystem, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for faglig og personlig utvikling. 

Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

SØKNADSFRIST 24. september

Fagansvarlig/kursveileder AOF

Søknadsfrist: frist01.10.2018
Fast stilling

Ledig stilling som fagansvarlig og kursveileder for samfunnsfag med internasjonal arbeidslivspolitikk samt historie og ideologi

Stillingen er ansvarlig for kurs i overnevnte fagområder, som tilbys til våre medlemsorganisasjoner (herunder LO og LO forbund med flere) og inngår i AOFs medlems- og tillitsvalgtskolering. Stillingens vil i sin hovedvekt bestå i undervisning av eksisterende kursportefølje. Det er forventet å initiere og utvikle nye kurs i tråd med samfunnsutviklingen og fagbevegelsens behov. 


Fagansvarlig vil ha sitt arbeidssted i Oslo og vil inngå i avdelingen LO Kurs og Konferanse, som består av ti ansatte. Undervisningen gjennomføres hovedsakelig ved Sørmarka utenfor Oslo, men kan også innebære internasjonale kurs.

Det forventes at du opparbeider deg et faglig nettverk med eksterne aktører. En viktig del av jobben er også å holde god kontakt med våre medlemsorganisasjoner. Stillingen innebærer stor grad av selvstendighet og gir et betydelig rom for påvirkning av ansvaret.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen krever relevant høyere utdanning helst på masternivå. Vi søker en person med kompetanse og erfaring med undervisning, og som kan bidra til videreutvikle AOFs kurstilbud. Kjennskap til fagbevegelsen er en fordel.

Sentrale begrepet i vår undervisning er; erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder / lærer og deltaker.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
Lønn etter avtale.
Gode elferdsordninger og fleksibel arbeidstid
Gode ensjons- og forsikringsordninger
Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

Søknad: CV, vitnemål og attester vedlegges søknaden elektronisk.

Organisasjonsarbeider i Troms og Finnmark - Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver: Norsk Arbeidsmandsforbund - Norsk Arbeidsmandsforbund
Stillingstittel: Organisasjonsarbeider i Troms og Finnmark
Sted: Tromsø
Frist: 23.09.2018
Varighet: Fast

Forbundets avdeling 9 Nord dekker fylkene Troms og Finnmark. Avdelingen har til sammen 4 stillinger og ledes av en distriktssekretær. 

Stillingen som organisasjonsarbeider for hele avdelingens område er ledig. Vi søker etter en initiativrik person med kapasitet, kunnskap og innsikt i fagbevegelsens betydning og arbeid. Arbeidet innebærer kontakt med medlemmer, tillitsvalgte og bedrifter og medfører utstrakt reisevirksomhet. Det forutsettes at søkere har førerkort og disponerer egen bil. Forbundet har kontor i Alta og for denne stillingen disponerer vi også kontorplass i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttering av nye medlemmer gjennom oppsøkende arbeid
 • Utvikle nye tillitsvalgte og å få opprettet tariffavtaler
 • Bistå i opplæring gjennom kurs og undervisning
 • Oppfølging av enkeltmedlemmer i annet arbeid
 • Ta del i avdelingskontorets øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må beherske engelsk
 • God generell kjennskap til bruk av dataverktøy

Egenskaper

 • Du er en utadvendt, tillitvekkende og initiativrik person med organisasjonserfaring
 • Du må kunne arbeide selvstendig og planmessig, være systematisk og ha en utpreget evne til å samarbeide
 • Det forutsettes at du har bostedsadresse i Troms/Finnmark
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomsten HK - AAF
 • Gode velferdsordninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Regnskapsleder NNN

Er du Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds nye regnskapsleder?

Vår nåværende regnskapsleder skal slutte. Vi søker deg med god økonomisk og regnskapsfaglig bakgrunn og samfunnsengasjement til å erstatte vedkommende. Du er en habil regnskapsfører og vil ha det faglige ansvaret i vårt lille og effektive regnskapsteam. I tillegg vil du bidra med øvrige arbeidsoppgaver i administrasjonen og for den valgte ledelsen i Forbundet ved behov. Du vil rapportere direkte til øverste administrative leder.

Vi er under utvikling og ser gjerne at du trives med endring og motiveres av å kunne være med på å utvikle og forme egen arbeidsplass. Du er en praktisk anlagt person som trives med å ta ansvar og å utvikle deg selv i samarbeid med andre. Det er en fordel om du kjenner til fagbevegelsen og LO-familien.

Arbeidsoppgaver

·         Ansvarlig for regnskapsførsel (Visma Global)
·         Regnskapsrapportering, eks. halvårsregnskap
·         Regnskapsavslutning og årsoppgjør
·         Budsjettering
·         Lønn og lønnsbehandling (Huldt og Lillevik)
·         Håndtering av skatt og arbeidsgiveravgift
·         Medlemsregister (System «Fane 2»)
·         IKT-oppgaver og oppfølging med IKT-leverandør

Ønskede kvalifikasjoner

·         Høyrere økonomisk utdannelse (eks. bachelor i regnskap eller revisjon)
·         Min. fem års arbeidserfaring med regnskap
·         God IKT-kompetanse
·         Gode samarbeidsevner
·         Kjennskap til fagbevegelsen er en fordel

Vi tilbyr

·         Gode utviklingsmuligheter for rette person
·         Konkurransedyktige betingelser
·         Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
·         Godt arbeidsmiljø

Synes du dette virker spennende og passer din profil, ser vi fram til å høre fra deg!
Send CV og søknad via linken i annonsen.
Ved spørsmål kontakt vår rådgiver Bente Grønvold Gaarder i Bjørg Fjell Rekruttering.
E-post: bente.gronvold@bjorgfjell.no eller mobil: 97952828

Advokat - LOs juridiske avdeling (Stavanger)

LOs juridiske avdeling har en ledig stilling som advokat ved regionkontoret i Stavanger. LO juridisk er landets største fagmiljø i arbeidsrett og er prosesskontor for forbundene i individuelle og kollektive tvistesaker, pensjon, yrkesskadesaker og EU/EØS-rett mv. LOs juridiske avdeling har regionskontor i Trondheim, Bergen og Stavanger, underlagt hovedkontoret i Oslo. Avdelingen i Stavanger er samlokalisert med advokatene i Industri Energi og vil fra januar 2019 flytte til helt nye og moderne lokaler i Kongsgaten.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet som advokat i LO er selvstendig, krevende og interessant. Arbeidet består i hovedsak av rådgivning og prosedyre innenfor individuell arbeidsrett, EU/EØS- rett, yrkesskadeerstatning, pensjons- og forsikringsrett, samt andre rettsområder tilknyttet arbeidslivet. I tillegg må det påregnes noe utredningsarbeid. Avdelingen har god tilgang til saker for Høyesterett. Det vil være noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • advokatbevilling
 • advokater med erfaring fra våre fagområder oppfordres til å søke

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Utdanningstittel: advokat

Vi tilbyr

 • meget gode lønns- og arbeidsvilkår for advokater
 • god pensjonsordning
 • attraktive velferdsordninger.

SØKNADSFRIST 20. SEPTEMBER