Kontorsekretær - vikariat - HK Regionkontor i Vest

Til Handel og Kontors regionskontor i Vest søker vi etter en serviceinnstilt medarbeider til et vikariat som kontorsekretær. Du må like å arbeide i et høyt tempo, i et engasjerende, inkluderende og hektisk arbeidsmiljø. Snarlig tiltredelse er ønskelig. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Medlemsservice

 • Sentralbordtjeneste

 • Oppdatering og registrering av medlems- og bedriftsdata

 • Kurs og konferanser; planlegging, innkallinger og utsendelser

 • Diverse forefallende kontorarbeid

Kvalifikasjoner

 • Fullført videregående skole, gjerne fagbrev i kontorfaget

 • Kontor og administrasjonserfaring

 • God IT kompetanse

 • God formuleringsevne i norsk, muntlig og skriftlig

 • Gode engelskkunnskaper

 • Kjennskap til medlemssystem og WebSak er en fordel

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Utmerket på kundebehandling, trygg og serviceinnstilt

 • Like å hjelpe andre til en enklere hverdag

 • Arbeide selvstendig, tar initiativ og evner å se forbedringer og løsninger

 • Gjennomføringsevne og liker å arbeide under press

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Språk

 • Engelsk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer og påvirkningsmuligheter i et særdeles godt, engasjerende og uformelt arbeidsmiljø

 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidssted: Bergen
Søknadsfrist 23. november 2018


Vikariat som organisasjonsmedarbeider - LO ved distriktskontoret i Oppland

LOs distriktskontor i Oppland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket. Ved distriktskontoret er det ledig et vikariat som organisasjonsmedarbeider fra 07 januar til 15.oktober 2019, i 100% stilling. Kontoret ligger på Gjøvik og består av distriktssekretær, ungdomssekretær og organisasjonsmedarbeider. Stillingen inngår som en del av teamet som i fellesskap ivaretar LOs interesser i fylket, regionalt og lokalt. Distriktskontoret deler kontorfellesskap med Arbeiderpartiet og AUF.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og følge opp kontorets administrative rutiner.

 • Økonomi - og regnskapsarbeid.

 • Medlemshåndtering av LOs organisasjonsnett.

 • Ansvar for oppdatering og vedlikehold av Distriktskontorets hjemmeside.

 • Tilrettelegge for møter og konferanser.

 • Delta i møter, konferanser og annet arbeid som ivaretar LO i Oppland sine interesser.

 • Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om arbeidsoppgavene

 • Erfaring fra fagbevegelsen er en fordel

 • Det er ønskelig med fagbrev i kontor og administrasjonsfaget eller annen relevant utdanning. Realkompetanse kan erstatte formell utdanning

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en utadvendt og strukturert medarbeider.

 • Du må trives med å jobbe selvstendig, men også i team. Du vil være en viktig brikke i fellesskapet vårt, både inne på kontoret og ute blant medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • LO tilbyr gode lønn- og arbeidsvilkår og attraktive velferdsordninger.

 • Stillingen lønnes etter Landsoverenskomsten mellom AAF og HK.

  SØKNADSFRIST 14.11.2018

Administrasjonssjef - Handel og Kontor i Norge

HK i Norge søker etter en nytenkende leder som ser det store bildet, tenker strategisk og jobber systematisk og utviklingsorientert. Som administrasjonssjef vil du få en sentral rolle i å forme og påvirke utviklings- og digitaliseringsarbeidet i HK. Du må ha utstrakt interesse for å gjøre en forskjell, både i påvirkning, gjennomføring og utvikling av forbundet. Du må like å jobbe med mennesker, være flink til å motivere, og besitte god forståelse i å få det beste ut av hver medarbeider. 

Som administrasjonssjef får du ansvar for Administrasjonsavdelingen, som består av IKT, Økonomi og Servicekontoret. Hver avdeling er ledet av gruppeleder, som du vil få personalansvaret for. I tillegg vil du få personalansvar for en IT-arkivar. For å forvalte og videreutvikle forbundets administrasjon i en ønsket strategisk retning, vil et godt samarbeid med personalsjefen være viktig. Du vil inngå i personalsjefens arbeidsgiverteam med ansvar for forhandling av lønn- og avtaleforhold i partsrelasjonen i henhold til Hovedavtalen. 

Du vil rapporterer til forbundets valgte ledelse. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk organisasjonsutvikling

 • Bidra aktivt til digitalisering på strategisk og operativt nivå

 • Ansvar for etablering og videreutvikling av administrasjonens rutiner og arbeidsprosesser

 • Videreutvikle og kvalitetssikre administrative systemer og støttefunksjoner, herunder sikkerhetsrutiner

 • Planlegge og gjennomføre HKs landsmøter, rep.skap- og forbundsstyremøter

 • Administrativ tilrettelegging for HKs valgte ledelse

 • Ansvar for kontakt, koordinering og oppfølging av samarbeidsavtaler

 • Ansvar for bruk og utvikling av IT-løsninger

 • Prosjektledelse og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå

 • God lederkompetanse

 • Sollid IT-faglig kompetanse og erfaring

 • Bred erfaring fra å lede ulike prosjekter

 • Erfaring med å lede større utviklings- og endringsprosesser

 • Erfaring med arbeid innen personvern

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse

 • Arbeidstaker og fagbevegelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å tenke strategisk og fremtidsrettet

 • Du er en samlende og motiverende leder som skaper tillit, godt arbeidsmiljø, utvikling og arbeidsglede hos dine medarbeidere og kollegaer

 • Du er nytenkende og løsningsorientert

 • Du er utviklingsorientert og har samtidig et operativt blikk

 • Du tar initiativ, har gjennomføringsevne og evne til å delegere

 • Du besitter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Du har god rolleforståelse og kan lede både mellomledere og medarbeidere

Vi tilbyr

 • Interessant og sentral lederstilling med stor påvirkningsmulighet

 • Spennende lederutfordring med engasjerte ansatte

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

  SØKNADSFRIST 01.12.2018