Regionsekretær - Handel og Kontor i Norge

Til vårt regionskontor på Hamar, søker vi en person som skal gi HKs medlemmer hjelp og støtte i lov- og avtalespørsmål. Stillingen innebærer blant annet faglig ansvar for tariffområder, bransjer og kollektive og individuelle saker. Organisasjonserfaring og kjennskap til fagbevegelsen er en fordel. Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet, førerkort for bil er derfor en forutsetning 

Søknadsfrist 15. august 2017

Organisasjonsmedarbeider i vikariat - HK i Norge

 

 

Handel og Kontor i Norge
www.handelogkontor.no

 

er et LO-forbund som representerer over 70.000 medlemmer. 
Foruten hovedkontor i Oslo har vi 7 regionkontorer over hele landet. HK organiserer ansatte innen handel, industri, håndverk, bank, forsikring, media, samferdsel, service og administrasjon. 

 

Til vårt regionkontor i Oslo søker vi organisasjonsmedarbeider i vikariat til 28.02.2018. 

Vi søker etter en initiativrik og selvstendig person som vil få som hovedoppgave å drive informasjonsarbeid rettet mot HKs bransjeområde, medlemmer og tillitsvalgte. Organisasjonsmedarbeideren skal jobbe for å få igang HK-aktivitet på arbeidsplassene. Stillingen vil medføre reisevirksomhet og noen kveldsmøter. Organisasjonserfaring og kjennskap til fagbevegelsen er en fordel. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.