Vikariat som rådgiver – avdeling helse, sosial og profesjon - FO

En av våre rådgivere skal ut i foreldrepermisjon og FO søker derfor etter rådgiver i et vikariat til en spennende stilling fra 1. november 2017 til 1. juli 2018.

Vi ser etter en rådgiver som kan jobbe på flere av våre viktige fagområder. FO ønsker oss en som kan jobbe med velferdspolitiske spørsmål og som kan samarbeide godt både i og utenfor organisasjonen. Det er en fordel om du har kunnskap fra, eller om, NAV, barnevernet og likestillingspolitiske spørsmål. Som rådgiver i FO må du jobbe med utredningsarbeid, saksbehandling, svare på høringer og tilrettelegge for politisk påvirkning.

Kvalifikasjoner

 • Minimum relevant bachelorgrad, mastergrad er ønskelig
 • Kunnskap om helse- og sosialpolitikk, politiske beslutningsprosesser, offentlig forvaltning og fagbevegelsen
 • Kjennskap til FOs profesjoner og organisasjon er en fordel
 • Erfaring fra utrednings- analyse og høringsarbeid er ønskelig
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Evne til selvstendig arbeid og teamarbeid.

Vi kan tilby:

 • Ordnede og konkurransedyktige arbeids- og avtaleforhold
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk (AAF – HK)
 • Utfordrende og varierte arbeidsområder i et hektisk miljø
 • FO er en IA-virksomhet som arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen
 • Fleksitid og kantineordning
 • Pensjonsordning

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknad med CV og attester sendes på e-post: kontor@fo.no og merkes med stillingstittel: rådgiver. Søknadsfrist: 24. september 2017. Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder Anine Terland 980 17780/02380.
 

Kommunikasjonsleder - FO

FO søker etter en kommunikasjonsleder som skal bidra til å videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i forbundet. Kommunikasjonsleder har overordnet ansvar for et helhetlig kommunikasjons- og informasjonsarbeid i forbundet. Stillingen vil innebære både strategiske og operative oppgaver innenfor kommunikasjon. Aktivt kommunikasjonsarbeid mot media og politiske myndigheter, bruk av sosiale medier, web og profilering av forbundets politikk og ledelse er prioritert.

Kommunikasjonsleder må bidra til produksjon av presentasjoner, kronikker, taler, uttalelser i samarbeid med politisk ledelse og fagrådgivere. Kommunikasjonsleder jobber tett på FOs politiske ledelse.

Kommunikasjonsleder inngår i avdeling Kommunikasjon og Stab, og har fag- og koordineringsansvar for to kommunikasjonsrådgivere. Kommunikasjonsleder deltar vanligvis i møtene til administrativ ledergruppe, og rapporterer til administrativ leder.

Kvalifikasjoner

·         Høyere utdanning, gjerne innenfor journalistikk og/eller kommunikasjon

·         Erfaring som journalist og/eller som kommunikasjonsrådgiver

·         Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne

·         Nyhetsteft, samt kunnskap og forståelse for samfunnspolitiske spørsmål

·         God kunnskap om politisk påvirkningsarbeid og politiske prosesser er en forutsetning,               samt evnen til utadrettet kommunikasjonsarbeid.

·         Kunnskap om kommunikasjon på ulike plattformer: Sosiale medier, web og annet.

 

·         Ledererfaring er en fordel

·         Kunnskap om fagbevegelsen, velferdsstaten og FOs profesjoner er en fordel

Personlige egenskaper

·         Initiativrik, kreativ og løsningsorientert

·         Gode samarbeidsevner og evne til å motivere og lede medarbeidere

·         Evne til å ha mange baller i lufta samtidig

·         Evne til å håndtere stressende situasjoner

·         Må kunne identifisere seg med FOs verdiforankring

Vi kan tilby

·         Ordnede lønns- og arbeidsvilkår

·         Lønn etter avtale

·         Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et hektisk miljø

·         FO er en IA-virksomhet som arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen

*         Kantineordning

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknad med CV sendes kontor@fo.no, og må være oss i hende innen 24. september 2017. For nærmere opplysninger, eller spørsmål om stillingen, kontakt administrativ leder Michael Hagring på telefon 93252638. 

Rådgiver ved LOs internasjonale avdeling

Det er ledig stilling som rådgiver i Internasjonal avdeling med ansvar for prosjektforvaltning. Internasjonal avdeling er LOs fagavdeling for internasjonale spørsmål. Avdelingen har 16 medarbeidere og er organisert i to seksjoner, Europaseksjonen og seksjonen for Internasjonal faglig solidaritet. LO har samarbeidsavtale med Norad som dekker prosjekter i Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Afrika.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av prosjektarbeid og rapportering til Norad
 • saksforberedelser
 • kontakt med norsk og internasjonal fagbevegelse
 • analyse og rådgiving overfor LOs ledelse og forbund
 • utarbeidelse av foredrag og fagnotater
 • en del reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende realkompetanse
 • erfaring fra organisasjonsliv eventuelt fra offentlig forvaltning
 • erfaring med prosjekt- og utredningsarbeid
 • erfaring fra arbeid i fagbevegelsen er en fordel
 • gode engelskkunnskaper er nødvendig
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • det er en fordel å beherske andre fremmedspråk i tillegg til engelsk

Vi tilbyr

 • LO tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår og gode velferdsordninger
 • Stillingen lønnes i hht Landsoverenskomsten mellom AAF og HK.

Søknadsfrist: 16.09.2017

Administrasjonssekretær - Fagforbundet Hedmark

I Fagforbundet Hedmark er det ledig 100% stilling som administrasjonssekretær fra 1.desember 2017.

Arbeidsoppgaver

 • Kurs- og konferanseansvarlig
 • Registrering og oppslag i Medlemsregister (Fane2)
 • Sentralbord
 • Post
 • Sekretærfunksjon for fylkesstyret/representantskapet og seksjoner
 • Kjennskap til regnskap, budsjett og lønn
 • Elektronisk arkivering i ESA
 • Bistå fagforeninger og medlemmer
 • Andre kontorfaglige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Kontorfaglig kompetanse, kontorfagarbeider e.l.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kunnskap fra bruk av PC som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og som arbeider selvstendig og systematisk
 • Kjennskap til fagbevegelsen er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med fleksitid og sommertid
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn ihht tariffavtale

Søknadsfrist: 25.09.2017

Avdelingsnestleder ved organisasjonsavdelingen - LO

Det er ledig en fast stillings som avdelingsnestleder ved LOs organisasjonsavdeling. Avdelingen har 16 ansatte og våre sentrale oppgaver er medlemsrekruttering, organisasjonsutvikling, arbeid med medlemsfordeler, arbeid i tilknytning til LOs vedtektsfestede beslutningsorganer og LOfavør, som er fordelsprogrammet for medlemmene i LOs forbund.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsnestleder vil være en del av avdelingens lederteam
 • Oppfølging og utvikling av fagmiljøet i avdelingen
 • Fagansvar/ prosjektansvar
 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling
 • Planlegging, målstyring og strategiarbeid
 • Stedfortreder for avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til fagbevegelsen
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling
 • Kjennskap til avdelingens arbeidsområder
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring fra utvalgsarbeid

Personlige egenskaper

 • Strukturert med høy gjennomføringsevne
 • Evner å tenke nytt
 • Gode samarbeids- og relasjonsevner

Vi tilbyr

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Attraktive velferdsordninger

Søknadsfrist 14.09.2017

KURSVEILEDER MoTo (Medlem- og tillitsvalgtskolering) - AOF Norge

 

Studieforbundet AOF Norge er i dag et landsdekkende studieforbund som arbeider med voksenopplæring og etterutdanning. Studieforbundet er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet.

AOF Norge, avdeling LO Kurs-  og konferanse, søker etter en ny kursveileder til kursområdet MoTo (medlem- og tillitsvalgtskolering).

Stillingen er en fast 100% stilling, og arbeidsoppgavene består i å rekruttere deltakere til kurs, nettverksbygging og kundepleie, veiledning samt å vedlikeholde og utvikle kursporteføljen.

Arbeidssted er Oslo med arbeidsområdet sørøstlandet hvor kursene avholdes (området kan ekspandere).

Kvalifikasjonskrav:

-     God kjennskap til LO og LO forbundenes arbeid.

-     Relevant utdanning innen veiledning og pedagogikk eller dokumentert arbeidserfaring innenfor området.

-     God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

-       En utfordrende og allsidig stilling med gode muligheter for faglig vekst

-       Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i avtaleverk

-       Gode pensjonsvilkår

-       Godt sosialt miljø


Til stillingen ønsker vi en fleksibel og utadvendt person med meget gode kommunikasjonsevner og utpreget pedagogisk forståelse. God evne til å arbeide selvstendig, strukturert og med gode samarbeidsevner. Stillingen har varierte oppgaver og strekker seg over flere fagområder. En del reisevirksomhet må påregnes.

Søknad med CV sendes til aofnorge@aof.no senest15. september

Spørsmål om stillingen - ta kontakt med Anne Devik på telefon: 91569617, anne.devik@aof.no

OSA-inspektør - Industri Energi

Vil du være med på å bekjempe sosial dumping? 

Industri Energi har et eget inspektorat som har som oppgave å bekjempe sosial dumping innen oljeserviceavtalens virkeområde (OSA). 
Som OSA-inspektør vil din hovedoppgave være å drive oppsøkende virksomhet i nye oljeserviceselskap og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse primo januar, eller etter avtale. 

Stillingen er tillagt vårt kontor i Stavanger i arbeidslivsavdelingen. Avdelingen består av områdeansvarlig og fire medarbeidere. 

Søknadsfrist: 10.09.2017