Personalsjef i Norsk Arbeidsmandsforbund

Vår nåværende personalsjef går over i en ny stilling søker vi etter hans etterfølger i forbundet sentralt. Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag 76 medarbeidere, inkludert den valgte ledelsen. I tillegg til ansatte ved forbundets hovedkontor, er medarbeiderne fordelt  på åtte avdelinger fra nord til sør i landet. Personalsjefen er også nærmeste overordnede for avdelingskontorene, deltar i forbundsstyremøter og inngår i forbundets ledergruppe. Personalsjefen er direkte underlagt forbundslederen. Forbundet har hovedkontor ved regjeringskvartalet.

Arbeidsoppgaver

Vår nye personalsjef er forbundets fremste ressurs innen personal og intern organisasjon og skal bl.a:

- være pådriver for videreutvikling av forbundet og avdelingskontorene som støttende og effektive redskap for medlemmer, tillitsvalgte og avdelingsstyrer.

- løpende vurdere kompetanse- og ressursbehov samt utvikle og gjennomføre personalplaner

- ha løpende dialog og drøftinger med ansattes representanter

- lede og delta i interne utviklingsprosjekter

- sørge for oppfølging i personalsaker

- følge opp personaladministrative saker som ajourføring av personalhåndbok og HMS-system, rapportering og oppfølging i personalsaker

- sørge for at ledere på forbunds- og avdelingskontorer ivatetar sitt personalansvar

- planlegge og organisere samlinger og møter som en del av den løpende utviklingen av forbundet

- delta i ledermøter og samlinger

- legge til rette for godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

- Ledererfaring og allsidig erfaring fra fagområdet

- Innsikt i organisasjonslivet og gjerne med erfaring fra fagbevegelsen

- Personal- og organisasjonsrelevant utdanning fra høyskole/universitet

- God kunnskap om arbeidsmiljøloven, hovedavtalene og relevant lov- og avtaleverk for øvrig

- Generelt gode IT-kunnskaper

- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

- Personlig egnethet for stillingen

 

Vi tilbyr

Gode lønns- og arbeidsvilkår

Kantine og  gode velferdsordninger

Søknadsfrist 14.06.2019

Økonomimedarbeider - Kontorsekretær (vikariat) Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver Norsk Arbeidsmandsforbund
StillingstittelØkonomimedarbeider - Kontorsekretær (vikariat)
Frist31.05.2019

Ved forbundets hovedkontor i Oslo sentrum har vi ledig et viariat som kontorsekretær. Vikariatets forventes å vare til 31.12.2020. Stillingen er plassert i forbundets økonomiavdeling med økonomisjefen som nærmeste overordnede. Kontorsekretæren skal følge opp kontingentinnbetalinger og medarbeiderne i forbundet som jobber med dette.

Arbeidsoppgaver

* Drive frem og koordinere arbeidet med kontingentinnbetalinger i forbundet
* Oppfølging av kontingentinnbetalinger gjennom opprigninger og kontakt med medlemmer og bedrifter
* Løpende rapportere resultater
* Utføre sentralbordtjeneste etter oppsatt vaktplan.
* Andre løpende oppgaver innen avdelingens område må påregnes.

Kvalifikasjoner

* Kunnskap om bedriftsøkonomi, regnskap mv.
* Erfaring fra arbeidsledelse
* Kunne sette seg inn i nye systemer og ha IT-kunnskap
* Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og du må beherske engelsk
* Kjennskap til fagbevegelsen er en fordel

Personlige egenskaper

* Du er utpreget utadvendt og liker å snakke i telefonen
* Du trives i team og er en inspirerende lagspiller
* Initiativrik og selvgående
* Har gjennomføringevne
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

* Lønn- og arbeidsvilkår iht. Landsoverenskomsten HK-AAF
* Fleksitid
* Gode velferdsordninger og kantine

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknad merkes 4069738054

Norsk Arbeidsmandsforbund - Ledig stilling som administrasjonsleder

Norsk Arbeidsmandforbund søker etter en engasjert og lagbyggende leder til forbundets avdelingskontor i Oslo. Avdelingskontoret har oppgaver i Østlandsområdet innen forbundets avdelinger 1 og 2 og har i dag 13 medarbeidere. Stillingen innebærer en styrking av deres interne ledelse og koordinering i området, og administrasjonslederen vil ha det daglige ansvaret for medarbeidernes innsats for medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg inngår saksbehandling for medlemmer i arbeidsoppgavene. Avdelingens distriktssekretær, som har utadrettede oppgaver, er nærmeste overordnede. Søknadsfrist er 31.05.2019.

Arbeidsoppgaver

- Lede arbeidet på kort og lang sikt. Være stedfortreder for distriktssekretær

- Bygge lag og sørge for samordning og planmessighet i medarbeidernes interne og utadrettede innsats

- Intern møtevirksomhet og utvikling av medarbeiderne

- Løpende personalansvar

- Lede og utføre saksbehandling

- Rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte

- Deltakelse i samarbeidet internt i forbundet

- Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

- Solid arbeidslivskunnskap og organisasjonserfaring

- God kunnskap om arbeidsmiljøloven og kjennskap til avtaleverk, tvister og saksbehandling

- Dokumentert ledererfaring, gjerne innen feltet

- God fremstillingsevne muntlig og skriftlig

- Gode engelskkunnskaper er nødvendig

Personlige egenskaper

- Engasjement for fagbevegelsen og arbeidsfolks rettigheter

- Solide lederegenskaper og utpreget evne til å skape lag og inspirerende samarbeid

- Gjennomføringsevne og oppfølgingsevne

- Ryddighet og tydelighet

Vi tilbyr

Lønn etter avtale

Gode forsikrings- og velferdsordninger

Om arbeidsgiveren

Norsk Arbeidsmandsforbund er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Deres medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. De bygger sitt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. De er forbundet for arbeidsfolk.

De ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.