Rådgiver - Kompetansesenteret i Oslo - Fagforbundet

Ved Fagforbundets kompetansesenter i Oslo er det ledig stilling som rådgiver. 
Stillingens arbeidsområde medfører en del møte- og reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Forhandlinger ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler
 • Tolkning og forhandling ved tvist om lov og avtaler innenfor offentlig og privat sektor
 • Forelesninger, innledninger og opplæring av tillitsvalgte
 • Service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtapparat
 • Omstillingsarbeid
 • Saksbehandlings- og utredningsoppgaver
 • Samarbeid med forbundets øvrige apparat

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid
 • Gode kunnskaper om offentlig forvaltning
 • Gode kunnskaper om lov- og avtaleverk innenfor kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor.
 • Erfaring fra forhandlingsarbeid
 • Bred organisasjonserfaring
 • Erfaring som tillitsvalgt i Fagforbundet er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henhold til tariffavtale

SØKNADSFRIST 30.11.2017

Rådgiver - Kompetansesenteret i Stavanger - Fagforbundet

Ved Fagforbundets kompetansesenter i Stavanger er det ledig stilling som rådgiver. 
Stillingens arbeidsområde medfører en del møte- og reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Forhandlinger ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler
 • Tolkning og forhandling ved tvist om lov og avtaler innenfor offentlig og privat sektor
 • Forelesninger, innledninger og opplæring av tillitsvalgte
 • Service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtapparat
 • Omstillingsarbeid
 • Saksbehandlings- og utredningsoppgaver
 • Samarbeid med forbundets øvrige apparat

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid
 • Gode kunnskaper om offentlig forvaltning
 • Gode kunnskaper om lov- og avtaleverk innenfor kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor.
 • Erfaring fra forhandlingsarbeid
 • Bred organisasjonserfaring
 • Erfaring som tillitsvalgt i Fagforbundet er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henhold til tariffavtale

SØKNADSFRIST 30.11.2017

Regnskapsfører - FO

FO søker regnskapsfører til vår økonomiavdeling. Økonomiavdeling har fem ansatte og har ansvar for regnskap, lønn og budsjett, og leverer tjenester til alle FOs fylkesavdelinger og FO sentralt. Arbeidsoppgaver for regnskapsfører inkluderer blant annet bilagsbehandling fra a til å, avstemminger, bankremittering og bankavstemming, oppfølging av utestående fordringer og gjeld, behandle reiseregninger, samt bistå avdelingsleder i andre regnskapsoppgaver for FO ved behov. Stillingen rapporter til avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

·           Høyere utdanning innen regnskap

·           Solid praksis fra selvstendig regnskaps- og lønnsarbeid

·           Gode IT-kunnskaper og erfaring fra bruk av økonomisystemer

·           God tall- og regnskapsforståelse, stor grad av nøyaktighet

·           Evne til å jobbe selvstendig

·           Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling overfor kolleger og samarbeidspartnere

 

 

Vi kan tilby

·         Ordnede og konkurransedyktige arbeids- og avtaleforhold

·         Lønn etter gjeldende avtaleverk (AAF – HK)

·         Utfordrende og varierte arbeidsområder i et hektisk miljø

·         FO er en IA-virksomhet som arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen

·         Fleksitid og kantineordning

·         Pensjonsordning

 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søker som er aktuell for å få tilbud om stillingen vil bli kredittvurdert.

Søknad med CV og attester sendes på e-post: kontor@fo.no og merkes med stillingstittel: regnskapsfører. Søknadsfrist: 5.desember 2017. Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder Zelimkahn Nataev på mobil 45 85 98 03 eller e-post zelim@fo.no.

Kontorsjef LO-Stat

LO Stat søker en effektiv, tydelig og serviceinnstilt kontorsjef med stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til raskt å sette seg inn i nye fagområder. Stillingens arbeidsområder inkluderer ledelse av ansatte og administrativ tilrettelegging for tillitsvalgte i LO Stat administrasjon og AS Statstilsattes hus, virksomhetsstyring, økonomiforvaltning, forhandlinger og kontraktsinngåelser, lederstøtte og tilrettelegging for utarbeidelse og oppfølging av LO Stats mål og strategier. 

Kvalifikasjoner: 

* Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende minimum bachelor samt bred erfaring innen administrasjon, økonomi, personalledelse og/eller HMS. I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning kompenseres med lang og relevant praksis og/eller kombinert  med relevant etter- og videreutdanning

* Kjennskap til sentrale datasystemer 

* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

LO Stat tilbyr:

* Utfordrende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter, god pensjonsordning og et trivelig arbeidsmiljø

* Stillingen er definert som en særlig selvstendig stilling, lønn etter avtale, med pensjon og gruppelivsforsikring i Sparebank 1.

Stillingen inngår i ledergruppen

 

SØKNADSFRIST 24.11.2017

Spørsmål om stillingen kan rettes til LO Stat leder Egil Andre Aas (Tlf. 928 40 455, e-post: eaa@lostat.no) eller kontorleder Bente Dragseth (Tlf. 450 24 813, e-post: bente.dragseth@lostat.no)

Søknad, attester og vitnemål sendes til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo eller e-post: post@lostat.no 

Distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 4, Nordland

Arbeidsgiver

Norsk Arbeidsmandsforbund - Norsk Arbeidsmandsforbund

Stillingstittel

Distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 4, Nordland

Sted

Mo i Rana

Frist

27.11.2017

Varighet

Fast

Vår distriktssekretær i forbundets avdeling 4 Nordland går av med pensjon og vi søker i den forbindelse etter hans etterfølger. 

Avdelingskontoret som ligger i Mo i Rana, er forbundets førsteledd ut mot medlemmer og tillitsvalgte. Distriktssekretæren er daglig leder for avdelingen og samarbeider tett med avdelingsstyret. Avdelingskontoret har til sammen fire stillinger, hvorav en er regionalt verneombud. Distriktssekretæren er bindeledd mellom avdelingen og forbundet sentralt og er administrativt underlagt forbundets organisasjons- og personalsjef. Distriktssekretærens arbeidssted vil bli vurdert i rekrutteringsprosessen og kontor i Bodø kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • I tillegg til den daglig ledelsen av avdelingen og kontoret skal distriktssekretæren være en pådriver i forbundets organisasjonsbygging og verving, og legge til rette for et målrettet styrearbeid i avdelingen.
 • Distriktssekretæren har ansvar for opprettelse og vedlikehold av tariffavtaler, og har forhandlingsrett etter spesiell fullmakt.
 • Distriktssekretæren er også saksbehandler i tvistesaker og skal generelt fungere som støttespiller for tillitsvalgte og medlemmer.

Egenskaper

 • Vi søker etter en person med solid arbeidslivskunnskap, organisasjonserfaring og lederegenskaper.
 • Du må ha gjennomføringsevne, kunne arbeide systematisk og være god både muntlig og skriftlig.
 • Gode engelskkunnskaper er ønskelig.
 • Stillingen innebærer mye reisevirksomhet, og det kreves førerkort og bruk av egen bil i arbeidet.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter intern overenskomst.
 • Gode velferdsorninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
 

FINN-kode: 108015960 - SØKNADSFRIST 27.11.2017 

Sekretær ved distriktskontoret Oslo/Akershus - ADK Øst - Fellesforbundet

Fellesforbundet søker etter sekretær ved distriktskontoret for Oslo/Akershus. Distriktskontoret er en del av det administrative distriktskontoret ADK øst som favner fylkene Oslo, Akershus og Østfold. ADK Øst har til sammen 10 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består blant annet av å opprette tariffavtaler, føre forhandlinger og løse tvister i samarbeid med avdelinger og klubber, saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk, yrkesskadesaker, samt generell medlemsservice. I samarbeid med avdelingene skal du også delta i arbeidet med å styrke tilgangen av medlemmer i forbundet. Som medarbeider i Fellesforbundet vil du tidvis kunne oppleve stort arbeidspress, men du vil også bli gitt spillerom og fleksibilitet til å løse egne oppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en kollega som har erfaring som tillitsvalgt og forhandlingsbakgrunn. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt beherske engelsk. Bruk av elektroniske verktøy er en viktig del av arbeidet. Yrkesfaglig erfaring innen et av forbundets organisasjonsområder er en fordel. Sekretærene har et spesielt ansvar for å profilere Fellesforbundet lokalt for å gi forbundet positiv synlighet i nærmiljøet. Reisevirksomhet må påregnes og det kreves førerkort og bil til disposisjon.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper hos den som skal tilsettes i stillingen. Å ha en positiv innstilling til nye utfordringer og kunne ta initiativ til endringer er egenskaper vi ser etter. Du må også være samarbeidsvillig og fleksibel. I tillegg vil evne til å jobbe systematisk, nøyaktig og selvstendig bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, lønn etter forbundets lønnssystem og gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt i Fellesforbundet gis du også mulighet til å styrke din faglige og personlige kompetanse gjennom arbeidsoppgaver og kurs/videreutdanning. 

Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

SØKNADSFRIST: 14.11.2017

Kommunikasjonssjef - Fagforbundet

Vi du være en av om lag 250 ansatte på forbundets hovedkontor som jobber for å ivareta medlemmene og styrke fagbevegelsens innflytelse i samfunn og arbeidsliv? Vi søker deg som har god kompetanse om kommunikasjon, fagbevegelse og politikk til å lede informasjonsavdelinga med 15 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Ha et helhetlig ansvar for Fagforbundets kommunikasjonsvirksomhet strategisk og operativt
 • Håndtere media og arbeide aktivt overfor journalister
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategier overfor samfunn, tillitsvalgte og medlemmer
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategier for ulike oppgaver og arrangementer som for eksempel landsmøte, tariffoppgjør og valgkamp
 • Ha ansvar for kommunikasjonskanaler og gjennomføring av kommunikasjonstiltak

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra kommunikasjons- og medievirksomhet
 • Kunnskap om digital kommunikasjon
 • Relevant utdanning

Personlige egenskaper

 • Forståelse for og kunnskap om fagbevegelsens ideologi og mål
 • Interesse for arbeidsliv, samfunn og politikk
 • Analytiske egenskaper og evne til å arbeid raskt
 • Proaktiv, gjennomføringsevne, kreativ, uredd og ansvarsbevisst
 • Meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En av de mest spennende og utfordrende jobbene i fagbevegelsen
 • En interessant arbeidsplass med hyggelige, engasjerte og kompetente mennesker og høyt tempo
 • Lønn etter avtale, gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP, øvrige vilkår i henhold til personalreglement.

SØKNADSFRIST: 19.11.2017

Faglig ungdomssekretær ved LOs distriktskontor i Østfold

Vi søker etter en medarbeider til et vikariat som faglig ungdomssekretær i Østfold. Vikariatet er fireårig da vår faste medarbeider har permisjon på grunn av politisk verv. LO har en faglig ungdomssekretær i hvert fylke. Du skal samarbeide med LO sine forbund, lokalorganisasjon og fagforeninger for å skape aktivitet og engasjement blant de unge.

Arbeidsoppgaver

 • Som faglig undomssekretær vil du ha ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av LOs Sommerpatrulje.
 • Du vil følge opp LOs aktiviteter rettet mot ungdom og drive oppsøkende aktivitet blant studenter og ungdom på videregående skoler i hele fylket.
 • Bidra til et aktivt ungdomsarbeid i Østfold innenfor LOs prioriterte oppgaver.
 • Du vil jobbe med tiltak for å rekruttere unge medlemmer og legge til rette for skolering av unge fagorganiserte.
 • Ta del i distriktskontoret sine prioriterte oppgaver.
 • Jobben innebærer noe kvelds- og helgearbeid samt en god del reiseaktivitet i fylket.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som er flink til å organisere og koordinere arrangementer og som kan jobbe systematisk med ungdomsarbeidet i Østfold.
 • Den faglige ungdomssekretæren jobber mye utadrettet, så vi søker deg som har lett for å kommunisere med ungdom, god skriftlig formuleringsevne er også en fordel.
 • Det er en stor fordel at du har kjennskap til fagbevegelsen og LO sin organisasjon og gjerne har bakgrunn som tillitsvalgt.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid er fordel.
 • Du må ha førerkort.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, og som er selvstendig og initiativrik.
 • Du må ha god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • Kontorplass i Sarpsborg.
 • Spennende arbeidsoppgaver og god mulighet til å få et stort nettverk i fylket og blant ungdom i hele landet.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger
 • lønn etter landsoverenskomsten AAF/HK.

SØKNADSFRIST 15.11.2017

Rådgiver forhandlings- og HMS avdelingen - LO

Det er en ledig stilling som rådgiver ved LOs forhandlings- og HMS-avdeling. LOs forhandlings- og HMS-avdeling har 21 medarbeidere, 7 ansatte har arbeidsplass utenfor Folkets hus som anleggskooridnatorer knyttet til store anlegg.

Arbeidsoppgaver

Avdelingen har ansvar for mange spennende arbeidslivspolitiske områder som tariffoppgjør og tariffpolitikk, overenskomstopprettelser og tvistebehandling, LOs organisasjonskomité og hovedavtalene. Avdelingen jobber også med oppfølging og utvikling av Arbeidsmiljøloven m/forskrifter og arbeidsmiljøspørsmål, herunder bistand til LOs forbund og arbeid mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv

Ny rådgiver skal i hovedsak arbeide med oppfølging av LOs strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det må også påregnes andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens fagområder.

Kvalifikasjoner

· God kjennskap til lov- og avtaleverk
· Relevant juridisk kompetanse er ønskelig
· Erfaring som tillitsvalgt er en fordel
· God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

· Selvstendig arbeidsform
· Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

· Gode lønns- og arbeidsvilkår
· Attraktive velferdsordninger
· Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø 
· Fleksibel arbeidstid
· Gode muligheter for etter- og videreutdanning

SØKNADSFRIST 15.11.2017

Førstesekretær - Kompetansesenteret Nord-Norge - Fagforbundet

Ved Fagforbundets Kompetansesenter for Nord Norge er det ledig 50% midlertidig stilling som førstesekretær, med mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Enklere saksbehandling
 • Ajourhold tariffavtaler
 • Innkjøpsansvar
 • Post, arkiv og sentralbordtjeneste
 • Noe arbeide med Agresso regnskap og budsjett system

Kvalifikasjoner

 • Relevant kontorfaglig kompetanse
 • Kunnskap og erfaring fra regnskaps- og budsjettarbeid
 • Erfaring med og god kjennskap til elektroniske saksbehandlings- og økonomisystemer, herunder Agresso, elektronisk arkiv m.v.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, som arbeider selvstendig og systematisk
 • Kjennskap til fagbevegelsen, og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et spennende og hektisk arbeidsmiljø med fleksitid og sommertid
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn iht tariffavtale

SØKNADSFRIST 05.11.2017

Økonomileder - EL og IT Forbundet

Økonomileder er leder og personalansvarlig for økonomi/medlemsservice som består av sju medarbeidere. Du får ansvaret for den overordnede økonomistyringen i forbundet. Dette innebærer meget varierte og til dels utfordrende oppgaver innenfor hele regnskaps- og økonomiområdet.
Det er en fordel om du kjenner fagbevegelsen og LO-familien.
Arbeidsoppgaver
• årsregnskap og konsernregnskap
• perioderapportering
• budsjettering og oppfølging
• økonomisk rådgivning for forbundets hovedkasserer
• hovedansvar for daglige rutiner og det å utvikle dine medarbeidere
Ønskede kvalifikasjoner
• høyere utdanning innen økonomi
• relevant erfaring minimum fra 3 - 5 år
• dokumentert ledererfaring/personalerfaring
• gode IKT kunnskaper og gjerne erfaring fra Vismas systemer og H&L
Personlige egenskaper
• god økonomiforståelse og gode analytiske evner
• god data- og systemforståelse
• gode samarbeidsevner og lederegenskaper
• evne til å planlegge og styre aktiviteter på kort og lang sikt
Vi tilbyr
Sentral beliggenhet med kontorer i Oslo Kongressenter Folkets Hus, et meget godt arbeidsmiljø, fleksibilitet, sommertid, meget gode pensjons- og forsikringsordninger, samt andre sosiale goder.
Høres dette interessant ut for deg? Send oss din CV og søknad. Har du øvrige spørsmål rundt stillingen, ring Mary Orø hos Bjørg Fjell Rekruttering på tlf. 975 11 349.
Søknadsfrist 19. november 2017.
Tiltredelse etter avtale.
Søknad sendes Mary Orø eller via Finn.no, FINN-kode: 107202633

Rådgiver - Seksjon Helse- og Sosial - Fagforbundet

Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det ledig fast stilling som rådgiver. Stillingen er knyttet til Seksjon helse og sosial, som er en fagavdeling som arbeider med saker som berører medlemmenes yrkesutøvelse; herunder å bidra til å styrke status, identitet, yrkesetikk og rammebetingelse for de ulike yrkesgruppene seksjonen representerer.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølgingsansvar for forbundets yrkesgrupper innenfor områdene helse og omsorg, samt rettslige rammer for yrkesutøvelsen innenfor disse områdene
 • Faglige problemstillinger i tilknytning til våre medlemmers arbeidsorganisering og yrkesfunksjon innen ulike deler av helse- og omsorgstjenestene

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og/eller godt kjennskap til helse- og omsorgstjenestene
 • Kjennskap til helserett/omkringliggende lovverk vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring som tillitsvalgt kan erstatte kravet til formalkompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en selvstendig og interessert medarbeider som vil bli tillagt utfordrende oppgaver i relasjon til Fagforbundets yrkesfaglige arbeid
 • Vi legger vekt på teamarbeid og evne til å dele og formidle kunnskap
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk, strategisk og langsiktig
 • En viktig del av jobben er å bidra til kvalitetssikring og fagutvikling i tjenestene og for medlemmene. Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henhold til tariffavtale

SØKNADSFRIST 07.11.2017

Administrasjonsleder - Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er et fagforbund med nærmere 30 000 medlemmer tilsluttet LO. Vi organiserer ansatte innenfor mat- og drikkevareindustrien. Forbundets hovedkontor ligger i Oslo.

 

Vi søker deg med samfunnsengasjement og gode lederegenskaper. Du er en dyktig administrator og vil lede vårt lille og effektive team. I tillegg vil du være tilrettelegger for den valgte ledelsen i Forbundet ved møter, prosjekter, reiser og arrangementer.

Vi er under utvikling og ser gjerne at du trives med endring og motiveres av å kunne være med på å utvikle og forme egen stilling. Du er en praktisk anlagt person som trives med å ta ansvar og å utvikle dine medarbeidere.

Strategisk kompetanse og evne til ressursstyring vil være sentrale egenskaper. Det er en fordel om du kjenner fagbevegelsen og LO-familien. Du vil rapportere direkte til Forbundsleder.

Ønskede kvalifikasjoner

"Utdanning innen administrasjon/organisasjon/ledelse fra høyskole/universitet
"Relevant dokumenterbar erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
"Erfaring med prosjekt- og anskaffelsesprosesser
"Gode muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
"God forståelse for et tredje språk vil være en fordel - gjerne spansk
"IKT forståelse og erfaring
"God økonomiforståelse

Vi tilbyr

"Gode utviklingsmuligheter for rette person
"Konkurransedyktige betingelser
"Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

SØKNADSFRIST: 12.11.2017

Administrasjonssekretær - Fagforbundet Østfold

I Fagforbundet Østfold er det ledig 100% stilling som administrasjonssekretær fra 1. februar 2018.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar i fylkeskretsen for medlemsregister (Fane 2) Innmeldinger, trekkmeldinger, kontakt med arbeidsgivere
 • Elektronisk arkivering i ESA
 • Sentralbord
 • Post
 • Sekretærfunksjon for styrer og utvalg
 • Bistå fagforeninger og medlemmer
 • Andre kontorfaglige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Kontorfaglig kompetanse, kontorfagarbeider e.l.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kunnskap fra bruk av PC som arbeidsverktøy
 • Det er en fordel med kjennskap til regnskap, budsjett og lønn

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og som arbeider selvstendig og
 • systematisk
 • Kjennskap til fagbevegelsen er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med fleksitid og sommertid
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn ihht tariffavtale

SØKNADSFRIST: 09.11.2017

 

Rådgiver - Kompetansesenteret i Trondheim Fagforbundet

Ved Fagforbundets kompetansesenter i Trondheim, med kontorsted Trondheim, er det ledig stilling som rådgiver. 
Stillingens arbeidsområde medfører en del møte- og reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Forhandlinger ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler
 • Tolkning og forhandling ved tvist om lov- og avtaler innenfor offentlig og privat sektor
 • Forelesninger, innledninger og opplæring av tillitsvalgte
 • Service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtapparat
 • Omstillingsarbeid
 • Saksbehandlings- og utredningsoppgaver
 • Samarbeid med forbundets øvrige apparat

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid
 • Gode kunnskaper om offentlig forvaltning
 • Gode kunnskaper om lov- og avtaleverk innenfor kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat sektor.
 • Erfaring fra forhandlingsarbeid
 • Bred organisasjonserfaring
 • Erfaring som tillitsvalgt i Fagforbundet er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henhold til tariffavtale

SØKNADSFRIST: 19. november 2017

SEKRETÆR FOR AGDER-FYLKENE - SV

Vil du være med å utvikle partiorganisasjonen til SV og forberede partiet til valgkampen i 2019? Har du ideer som kan gi oss økt aktivitet i lokallag og fylkeslaget? Har du erfaring fra organisasjonsarbeid? Ønsker du å jobbe for at SV skal få gjennomslag for sin politikk for miljø og rettferdig fordeling? Da er du kanskje personen vi leter etter.

Arbeidsoppgaver

Fylkessekretæren vil i samarbeid med fylkesstyret ha ansvar for å styrke arbeidet i lokallagene og stå for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av organisatoriske satsinger fylket vedtar. Arbeidsoppgavene vil variere gjennom året, men blant annet være:

 • Sekretær for fylkesstyret og arbeidsutvalget (innkalling, saksframlegg etter avtale, og referat)
 • Administrativt arbeid knyttet til sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder SV
 • Innkalling, saksframlegg og gjennomføring av fylkesårsmøte
 • Sekretær for komiteer og arbeidsgrupper etter nærmere avtale
 • Oppfølging og kommunikasjon med lokallag og medlemmer
 • Kontakt med Sosialistisk Ungdom
 • Bindeledd til SV sentralt, spesielt på administrative saker
 • Vedlikehold av medlemsliste (riktig adresse mm) og adresselister
 • Vedlikehold av nettsider for fylkespartiet
 • Delta administrativt i valgkamper i den grad tiden tillater det

Kvalifikasjonar

Vi søker en strukturert person med engasjement for de politiske sakene SV jobber for. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver, og vi trenger en ryddig og drivende person. Fylkessekretæren må ha gode samarbeidsevner, men samtidig stor evne til å arbeide selvstendig. Administrativ erfaring og/eller erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel. Fylkessekretæren må være innstilt på å gjennomføre alt fra rutineoppgaver og oppfølging av interne og offentlige rapporteringer, til å bidra i den strategiske utviklinga av SVs partiorganisasjon. Økonomiforståelse og kjennskap til bruk av sosiale media vil være en fordel. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En 50 prosent fast stilling som blir lønnet etter Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i lønnsgruppe 4 (kr 407 360-489 790 i årslønn). Det er fleksitid i stillingen og man må regne med noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med reiser, møter og seminarer. SV sentralt vil være arbeidsgiver for den ansatte, men arbeidssted vil være SV-kontoret i Kristiansand.

Vil du vite mer om stillinga kan du kontakte fylkesleder i Vest-Agder, Alf Holmelid (alf.holmelid@uia.no) eller partisekretær Audun Herning (audun.herning@sv.no).

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Søknadsfrist: 13. november

Søknad med CV og referanser sendes til nora.fjelddalen@sv.no.

Ønsket tidspunkt for oppstart er så fort som mulig høsten 2017 eller etter avtale.