Ledig stilling som organisasjonsmedarbeider ved Organisasjonsavdelingen i LO

Arbeidsoppgaver

Organisasjonsmedarbeideren skal ivareta og følge opp avdelingens administrative rutiner og gi administrativ bistand til rådgivere og avdelingsledelse. Du vil følge opp ett eller flere av avdelingens fagområder i samarbeid med ansvarlige rådgivere. Organisasjonsavdelingen jobber mye utadretta og en del av jobben vil være å tilrettelegge for møter og konferanser som avdelingen arrangerer både internt og med eksterne i løpet av året. Organisasjonsmedarbeideren vil ha ansvar for drift av LOs organisasjonsnett. I tillegg kommer forefallende arbeid i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha erfaring og kunnskap om denne type administrative arbeidsoppgaver.

 • Du må identifisere deg med fagbevegelsens verdier, og erfaring fra fagbevegelsen er en fordel.

 • Det er ønskelig med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget eller annen relevant utdanning, realkompetanse kan erstatte formell utdanning.

 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en utadvendt og strukturert medarbeider.

 • Du må trives med å ta selvstendig ansvar for arbeidsoppgavene, men også ha gode evner til samarbeid.

 • Du er en fleksibel medarbeider som ønsker å ta i et tak når det trengs.

Vi tilbyr

 • LO tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår og attraktive velferdsordninger.

 • Stillingen lønnes etter Landsoverenskomsten mellom AAF og HK.

  SØKNADSFRIST 04.08.19

Spennende stilling som nestleder ved LOs regionkontor Agder

Distriktskontoret i Aust og Vest Agder blir LOs regionkontor i Agder fra 01.01.20 og trenger en nestleder. Regionkontorene er LOs forlengede arm i fylkene. LO har 16 regionkontorer som driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats. Regionkontoret i Agder består av 6 ansatte og har kontorlokaler i Kristiansand og Arendal. Den som ansettes skal kunne tre inn for leder ved kontoret og jobbe utadretta og selvstendig med LO-forbundene, fylkeskommunen og kommunene, utdanningssektoren i fylket, arbeidsgiverorganisasjonene og ikke minst med lokalt næringsliv. Vårt overordnede mål er å styrke arbeidstakernes rettigheter og øke organisasjonsgraden i regionen.

Arbeidsoppgaver

En stor del av arbeidet til den som blir ansatt er koordinering og samarbeid med LO-forbundene i regionen og være bindeleddet mot LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber. Regionkontoret  samarbeider tett med LOs øvrige administrasjon og LOs ledelse. Nestlederen vil ha en stedfortrederfunksjon for regionlederen. Den som ansettes vil jobbe tett med det lokale næringslivet og med kompetanseutvikling for arbeidskrafta i fylket. Både fagutdanningene og høyere utdanningsløp er viktig for å møte utfordringene de lokale næringsklyngene og bedriftene står ovenfor med ny teknologi, digitalisering og det grønne skiftet. Nestlederen vil kunne representere LO i råd og utvalg og ivareta LOs interesser i partnerskap og overfor fylkeskommunale og statlige organer på fylkesplan. Kontoret jobber fagligpolitisk, både i det formelle samarbeidet med Arbeiderpartiet og med andre partier. Regionkontoret jobber også med utvikling og formidling av LOs fordelsprogram LOfavør.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en medarbeider med bakgrunn fra fagbevegelsen, gjerne med kjennskap til fylket.

 • Du må ha kunnskap om LO som organisasjon og forståelse av det fagligpolitiske samarbeidet. 

 • Vi ønsker noen med ledererfaring og erfaring fra utadretta arbeid.

 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. 

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig og ha god gjennomføringsevne.

 • Du må ha gode samarbeidsegenskaper og like å bygge nettverk.

Vi tilbyr

 • gode lønns- og arbeidsvilkår 

 • spennende, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver

 • gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger

  SØKNADSFRIST 09.08.2019 

Regionsekretær, Handel og Kontor i Norge, region Hamar

Til vårt regionskontor på Hamar, søker vi en person som skal gi HKs medlemmer hjelp og støtte i lov- og avtalespørsmål. Stillingen innebærer blant annet faglig ansvar for tariffområder, bransjer og kollektive og individuelle saker. Vi ønsker deg med organisasjonserfaring og kjennskap til fagbevegelsen. Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet, førerkort for bil er derfor en forutsetning. Tiltredelse etter avtale. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Være saksbehandler i individuelle og kollektive saker

 • Forhandle i individuelle og kollektive saker

 • Forberede og bistå ved arbeidskonflikter

 • Være rådgiver overfor medlemmer og tillitsvalgte

 • Følge opp klubber og tillitsvalgte faglig og organisasjonsmessig

 • Drive aktivt utadrettet organisasjons-, verve- og opplysningsarbeid gjennom oppsøkende virksomhet

 • Synliggjøre HK og HKs virksomhet gjennom utadvendt informasjonsarbeid

 • Være kursleder og veileder i HKs opplæringsvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper om arbeidslivets lover og avtaler

 • Tillitsvalgt- og organisasjonsmessig erfaring

 • Fullført videregående skole, gjerne høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen, må du kommunisere godt både skriftlig og muntlig og ha gode samarbeidsegenskaper. Du må kunne jobbe selvstendig, og være løsningsorientert. Du må ha innsikt i samfunnspolitikk og arbeidslivsspørsmål, samt kjennskap til samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med utfordringer og varierte oppgaver

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

SØKNADSFRIST SNAREST