Prosjektrådgiver - Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund (NF) er det ledende flygerforbundet i Norge, som organiserer flygere i alle deler av luftfarten; tung luftfart, helikopterselskap offshore og innland, luftambulansetjenesten, flyinstruktører, dronepiloter og studenter. NF er medlemsforbund i LO. Norsk Flygerforbund representerer norske piloter i European Cockpit Association (ECA) og den globale flygerorganisasjonen IFALPA. ECA og IFALPA jobber for å fremme det høyeste nivå av flysikkerhet, samt sosiale rettigheter og arbeidskvalitet for europeiske piloter.
Arbeidsoppgaver
• Ansvar for å utvikle og lede Norsk Flygerforbunds satsing på organisasjon, medlemsutvikling og rekruttering
• Ansvar for å videreutvikle Norsk Flygerforbunds digitale strategier, kommunikasjonsplattformer og sosiale medier
• Utvikle verktøy for medlemsutvikling og rekruttering
• Oppfølging av Norsk Flygerforbunds organisatoriske strategiplan
• Ha utstrakt kontakt med Norsk Flygerforbunds medlemsforeninger og styrke medlemskontakten
• Ansvar for skolering av tillitsvalgte
• Utarbeide medlemsfordeler
• Jobbe tett opp mot LO
• Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet
Kvalifikasjoner
• Relevant høgskole/universitetsutdannelse og/eller tilsvarende relevant arbeidslivserfaring
• Erfaring fra prosjektledelse
• Ha god kunnskap om luftfart spesielt og om fagbevegelsens organisatoriske og politiske arbeid
• Kunnskap om forhandlinger, tariffavtaler og lønns- og arbeidsbetingelser
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Solid digital kompetanse
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Analytiske evner
• Ledererfaring/bakgrunn fra fagbevegelsen er en fordel
• Gode engelskkunnskaper
• Vi trenger en selvstendig medarbeider, og den som ansettes har også mulighet til å påvirke deler av oppgavene som legges til stillingen
Vi tilbyr
• Spennende arbeidsoppgaver i et solid fagmiljø
• Pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger
• Avtale om fleksibel arbeidstid
• Lønn i henhold til tariffavtale
Søknadsfrist: 6. juni. Søknad med CV sendes på e-post: nf@flyger.no Snarlig tiltredelse.
For opplysninger om stillingen, kontakt generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem på telefon 920 55311.
Nøkkelinformasjon
Stillingsbrøk: 100 %
Heltid, 1 års prosjektstilling med mulighet for forlengelse
Antall stillinger: 1
Arbeidssted: Oslo

Oslo Transportarbeiderforening søker kontorsekretær i 60 % fast stilling.

Arbeidsgiver Oslo Transportarbeiderforening

Stillingstittel Kontorsekretær

Frist Snarest


Oslo Transportarbeiderforening er lokal forening i Norsk Transportarbeiderforbund, tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, LO. Vi er i dag 5 ansatte og valgte på kontoret.

Stillingens hovedoppgave består i medlemsoppfølging, sentralbord, post- og arkivtjeneste, samt enkelt renhold.


Arbeidssted er Torggata 12 i Folkets Hus.

Krav til kvalifikasjoner
•-Ønskelig med utdanning i arkiv-, kontor-, servicefag
•-Erfaring fra sekretær/servicearbeid/arkivarbeid
•-Må beherske norsk skriftlig og muntlig
•-Må beherske engelsk skriftlig og  muntlig, andre språk en fordel
•-Yrkeserfaring fra organisasjonsarbeid og kjennskap til fagbevegelsen er en fordel


Krav til personlige egenskaper:
  - Like å prate i telefon
•-Selvstendig, systematisk, fleksibel og initiativvillig
•-Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr
•-Lønn etter tariffavtale
•-Gode pensjonsordninger
•-Bedriftshelsetjeneste

 
Søknad med CV sendes til Oslo Transportarbeiderforening
Torggata 12. 0181 Oslo eller e- post; pal.aronsen@transportarbeider.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til Pål Aronsen telefon 23 06 15 03
Søknadsfrist: Snarest

Om arbeidsgiveren

Se hjemmeside

Søknad merkes – Kontorsekretær. Tiltredelse – snarest Sektor – Privat. Lønn - Etter avtale/ tariff

Sted : Torggata 12. 0181 Oslo

To ledige stillinger - faglig sekretær i tariffavdelingen - Fellesforbundet

Stillingene er knyttet til forbundets tariffavdeling ved hovedkontoret. Tariffavdelingen har ansvaret for Fellesforbundets arbeid med tariffavtaler, forhandlinger og tvisteløsning. Avdelingen har også et hovedansvar for forbundets rekrutteringsarbeid, medlems- og tillitsvalgtsopplæring og ungdomsarbeid. 

De utlyste stillingenes fagområde utgjør en viktig del av kjernen i vår organisasjon og inneholder et variert spekter av oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss nye medarbeidere som vil bidra til organisasjonsbygging og utvikling av tariffavtaler. Som sekretær i Fellesforbundet vil oppgavene dine blant annet bestå av å føre forhandlinger og løse tvister på grunnlag av våre tariffavtaler. I tillegg kommer arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk, generell saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk, rekrutteringsarbeid og skolering av tillitsvalgte.

Kvalifikasjoner

Du må ha erfaring som tillitsvalgt og inneha forhandlingskompetanse. Vi ønsker at du har god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk som omfatter lønns- og arbeidsvilkår. I stillingen som sekretær er det viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det vil være en fordel med yrkesfaglig erfaring innen et av forbundets organisasjonsområder.

Personlige egenskaper

- Initiativrik
- Positiv innstilling til nye utfordringer
- Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
- Samarbeidsvillig og fleksibel

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, lønn etter forbundets lønnssystem og gode pensjons- og forsikringsordninger. Som medarbeider i Fellesforbundet vil du tidvis kunne oppleve stort arbeidspress, men du vil også bli gitt spillerom og fleksibilitet til å løse egne oppgaver. 

Som ansatt i Fellesforbundet gis du også mulighet til å styrke din faglige og personlige kompetanse gjennom arbeidsoppgaver og kurs/videreutdanning. 

Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
 • SØKNADSFRIST  03.06.2018 

Vikariat som rådgiver – avdeling helse, sosial og profesjon - FO

FO søker etter rådgiver i et vikariat fra ca 15. august 2018 til 31. desember 2018 med mulighet for forlengelse.  

Vi søker en rådgiver som kan jobbe på flere av FOs viktige fagområder. Det er en fordel om du har kunnskap fra, eller om, NAV, barnevernet og likestillingspolitiske spørsmål. Som rådgiver i FO må du jobbe med utredningsarbeid, saksbehandling og svare på høringer. Kunnskap om politiske beslutningsprosesser og offentlig forvaltning er en fordel.

Kvalifikasjoner

 • Minimum relevant bachelorgrad, mastergrad er ønskelig
 • Kjennskap til helse- og sosialpolitikk, politiske beslutningsprosesser, offentlig forvaltning og fagbevegelsen
 • Kjennskap til FOs profesjoner og organisasjon er en fordel
 • Erfaring fra utrednings- analyse og høringsarbeid er ønskelig
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Evne til selvstendig arbeid og teamarbeid.

 

Vi kan tilby:

 • Ordnede og konkurransedyktige arbeids- og avtaleforhold
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk (AAF – HK)
 • Utfordrende og varierte arbeidsområder i et hektisk miljø
 • FO er en IA-virksomhet som arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen
 • Fleksitid og kantineordning
 • Pensjonsordning

 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

Søknad med CV og attester sendes på e-post: kontor@fo.no og merkes med stillingstittel: rådgiver. Søknadsfrist: 29. mai 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder Anine Terland 980 17780/ 91 91 99 16.
 

Rådgivere - Sykehuskontor

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 360.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke                    

Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det, på bakgrunn av nye tilførte oppgaver, to ledige stillinger som rådgiver ved Fagforbundets nasjonale sykehuskontor. Kontoret er en fagavdeling som har ansvaret for å koordinere Fagforbundets innsats innenfor sykehussektoren, slik at forbundets politikk blir realisert. Avdelingen skal bl.a. følge opp og koordinere Fagforbundets regionale koordineringsledd i de regionale helseforetakene, ha kunnskap og oversikt over utviklingen i helseforetakene, samt sikre at kunnskap og informasjon formidles til alle ledd i organisasjonen. 

Fagforbundet er en organisasjon med et tydelig verdigrunnlag. Dette danner grunnlaget for alt arbeid i forbundet.

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker etter en interessert og selvstendig medarbeider som vil bli tillagt utfordrende oppgaver i Fagforbundets arbeid med sykehus
 • Vi legger vekt på teamarbeid og evne til å dele og formidle kunnskap

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap om organiseringen av sykehussektoren og helseforetakene
 • Erfaring fra organisatorisk arbeid
 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid
 • Tillitsvalgterfaring innenfor spesialisthelsetjenesten er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et engasjerende fagmiljø
 • En utviklende og inkluderende arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 03.06.2018

Rådgiver på KS-tariffområdet - Fagforbundet

 

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Vi er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

www.fagforbundet.no

 

 

Fagforbundet styrker sin forhandlingsavdeling og vi søker nå etter en rådgiver med spesialkompetanse på tariffområdet for kommunal sektor (KS). Vår nye rådgiver vil jobbe med fagområder som utgjør en sentral og viktig del av kjernen i vår organisasjon. Stillingen inneholder et variert spekter av ansvarsområder innen lønns- og tariffarbeid. Vi søker deg som kan jobbe detaljorientert og samtidig har evnen til å arbeide strategisk med langsiktige mål.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og ha en rådgivende rolle i tarifforhandlinger og andre forhandlinger for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, spesielt innen KS-tariffområdet.
 • Lede og koordinere samarbeidet med andre arbeidstakerorganisasjoner, sentrale myndigheter, arbeidsgivere og organisasjoner
 • Arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk samt utredningsoppgaver, høringsuttalelser mv. på det lønns- og tariffpolitiske området
 • Informasjon, oppfølging og rådgivning til forbundets lokale organisasjonsledd i saker vedr. sentrale og lokale forhandlinger
 • Oppfølging av tvistesaker
 • Oppfølging av vedtak i Fagforbundets sentrale organer

Kvalifikasjoner

 • Samfunnsfaglig, arbeidsrettslig evt annen relevant høyere utdanning
 • Realkompetanse/relevant erfaringsbakgrunn fra tilsvarende stilling i organisasjoner/kommunal sektor
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Erfaring fra forhandlinger og kjennskap til tarifforhandlingssystemet spesielt innen offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til å veksle mellom detaljorienterte oppgaver og å jobbe strategisk med langsiktige mål
 • Du har svært god skriftlig fremstillings- og formuleringsevne, helst erfaring med å jobbe skriftlig med lov- og avtaleverk
 • Du tar en selvstendig rolle samtidig som du er en lagspiller som gjøre dine kollegaer gode

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et engasjerende fagmiljø
 • En utviklende og inkluderende arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 31.05.2018 

Forhandler forhandlingsavdeling - Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Vi er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

www.fagforbundet.no

 

 

Fagforbundet styrker sin forhandlingsavdeling og søker en rådgiver med erfaring fra operative forhandlinger. Vår nye rådgiver har inngående tarifforståelse og god kjennskap til ulike lønnssystemer i fortrinnsvis privat, men også offentlig sektor. Stillingens fagområde utgjør en sentral og viktig del av kjernen i vår organisasjon og inneholder et variert spekter av ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med opprettelse og reforhandling av tariffavtaler på nasjonalt nivå
 • Lede og koordinere samarbeidet med andre arbeidstakerorganisasjoner, sentrale myndigheter, arbeidsgivere og organisasjoner
 • Arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk samt utredningsoppgaver, høringsuttalelser på det lønns- og tariffpolitiske området
 • Informasjon, oppfølging og rådgivning til forbundets lokale organisasjonsledd i saker vedr. sentrale og lokale forhandlinger
 • Oppfølging av tvistesaker
 • Oppfølging av vedtak i Fagforbundets sentrale organer

Kvalifikasjoner

 • Samfunnsfaglig/arbeidsrettslig evt annen relevant høyere utdanning
 • Realkompetanse/relevant erfaringsbakgrunn fra tilsvarende stilling i organisasjoner kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Forhandlingskompetanse med erfaring fra sentrale tarifforhandlinger
 • Erfaring fra sentrale forhandlinger og kjennskap til forhandlingssystemet i privat sektor og Spekter-området
 • Det er en fordel med kompetanse innen arbeidstidsspørsmål

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til å jobbe strategisk og målrettet innen forhandlingsfaget
 • Du har god kjennskap til ulike lønnssystemer i fortrinnsvis privat, men også offentlig
 • Du har god tallforståelse og evnen til å sette deg inn i relevant tallmateriale
 • Du er en relasjonsbygger med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et engasjerende fagmiljø
 • En utviklende og inkluderende arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 31.05.2018

Organisasjonsrådgiver i Nei til EU

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk kunnskapsorganisasjon med over 20 000 medlemmer og 19 fylkeslag. Nei til EU har kontor sentralt plassert i Oslo, og har til sammen 12 medarbeidere.

Nei til EUs overordnede mål er å holde Norge utenfor EU, og å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Vi søker en kreativ og ansvarsbevisst medarbeider med god organisasjonserfaring, stor arbeidskapasitet, mye pågangsmot og som kan arbeide selvstendig. Erfaring fra arbeid i frivillige/politiske organisasjoner er en fordel. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Det forutsettes at søkere deler Nei til EUs hovedmål. Personlig egnethet tillegges vekt.

Stillingen inneholder følgende arbeidsområder: 

* Utvikling av Nei til EUs organisasjonsvirksomhet rettet mot fylkes- og lokallag, i tråd med arbeidsplan og styrets prioritering av denne.
*  Internt organisasjonsarbeid, herunder egne arrangement, slik som landsmøte, rådsmøte o.l
* Oppfølging av fylkes- og lokallag.
* Organisasjons- og tillitsvalgtskolering.
* Sentrale kampanjer eller prosjekt.
* Øvrig kontor- og organisasjonsarbeid, sentrale arrangement m.m.

Stillingens innhold vil bli tilpasset den som ansettes.

Vi tilbyr:

* Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
* Mulighet til å bidra i en av landets viktigste politiske organisasjoner.
* Dyktige kolleger og tillitsvalgte.
* Et godt arbeidsmiljø.
* Tjenestepensjon med gunstige vilkår.

Arbeidssted er Nei til EU sitt sentrale kontor i Oslo. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Stillingen er lønnet i lønnstrinn 32-46 (pt. 378 750-446 480 kr) iht. avtale mellom HK og AAF. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere innplassering vurderes.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell orientering. Har du spørsmål, kontakt generalsekretær Hilde Loftesnes Nylén på tlf. 45020490.

Søknadsfrist: 24.05.2018.
Ønsket tiltredelse: August 2018

Søknad med CV sendes til hilde@neitileu.no