ØKONOMILEDER EL OG IT FORBUNDET

Er du EL og IT Forbundets nye økonomileder?

Økonomileder på forbundskontoret er leder og personalansvarlig for økonomi og medlemsservice. Avdelingen består av sju medarbeidere. Du får ansvaret for den overordnede økonomistyringen i forbundet. Dette innebærer varierte og faglig utfordrende oppgaver av strategisk og operativ karakter.

Det er en fordel om du kjenner til fagbevegelsen eller andre organisasjoner.

Arbeidsoppgaver

*         årsregnskap og konsernregnskap
*         perioderapportering
*         budsjettering og oppfølging
*         overordnet økonomistyring i tett samarbeid med forbundets hovedkasserer
*         hovedansvar for daglige rutiner og det å utvikle dine medarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner

·         høyere utdanning innen økonomi

·         relevant erfaring minimum fra 3 - 5 år

·         dokumentert ledererfaring/personalerfaring

·         gode IKT kunnskaper og gjerne erfaring fra Vismas systemer og H&L

Personlige egenskaper

*        god økonomiforståelse og gode analytiske evner
*        god data- og systemforståelse
*        gode samarbeidsevner og lederegenskaper
*        evne til å planlegge og styre aktiviteter på kort og lang sikt

Vi tilbyr

Sentral beliggenhet på Youngstorget med kontorer i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger. I tillegg tilbyr vi sommertid og andre sosiale goder.

Stillingen er fast.
Høres dette interessant ut for deg? Send oss din CV og søknad. Har du øvrige spørsmål rundt stillingen, ring Mary Orø hos Bjørg Fjell Rekruttering på tlf. 975 11 349.

Søknadsfrist fredag 9. februar 2017.
Tiltredelse etter avtale.

Søknad sendes Mary Orø eller via Finn.no, FINN-kode: 107202633

Kontorsekretær - Handel og Kontor i Norge

Til vårt regionkontor i Oslo søker vi etter en strukturert og serviceinnstilt kontorsekretær, som trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo og som motiveres av å yte god service. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Medlemsservice
 • Oppdatering og registrering av medlemsdata
 • Sentralbord og resepsjonstjeneste
 • Lunsjansvarlig
 • Diverse forefallende kontorarbeid

Kvalifikasjoner

 • Fullført videregående skole, gjerne fagbrev i kontorfaget
 • God IT forståelse
 • Kjennskap til fagbevegelsen

Utdanningsretning

 • Handel / Kontor

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, omgjengelig, pålitelig og strukturert
 • God formuleringsevne i norsk skriftlig og muntlig
 • God i muntlig engelsk

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

SØKNADSFRIST 31.01.2018

Organisasjonsmedarbeider - Handel og Kontor i Norge

Til vårt regionskontor i Oslo søker vi etter en initiativrik og selvstendig person som vil få som hovedoppgave å drive informasjonsarbeid rettet mot HKs bransjeområde, medlemmer og tillitsvalgte. Organisasjonsmedarbeideren skal jobbe for å få igang HK-aktivitet på arbeidsplassene. Den vi søker vil jobbe tett sammen med regionens 2 andre organisasjonsmedarbeidere, og må trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo og motiveres av å yte god service. Stillingen vil medføre reisevirksomhet og noen kveldsmøter. Organisasjonserfaring og kunnskap om fagbevegelsen er en fordel. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Medlemsverving
 • Kontakt med medlemmer og tillitsvalgte på arbeidsplassene
 • Opplæring av tillitsvalgte
 • Være kursleder og veileder i HKs opplæringsvirksomhet
 • Kontakt med organisasjonsledd, samt pådriver for lokal aktivitet

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap om arbeidslivets lover og avtaler
 • Tillitsvalgt- og organisasjonsmessig erfaring
 • Fullført videregående skole, gjerne høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse
 • God IT forståelse

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, omgjengelig, pålitelig og strukturert
 • God gjennomføringsevne, og evne til å jobbe systematisk
 • God formuleringsevne i norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

SØKNADSFRIST 31.01.2018

Forhandler i Forhandlingsavdelingen - Industri Energi

Vil du forhandle for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår? - Industri Energi

Industri Energi er et LO-forbund med ca. 60 000 medlemmer. Industri Energi er Norges største forbund for ansatte innen olje, gass og industri i Norge. Våre medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. Vi er det største fagforbundet i store norske konserner som for eksempel Statoil, Norcem, Jotun, Odfjell, Hydro, Yara, Elkem, GE Healthcare og Ekornes. Mange av våre medlemmer jobber i mindre bedrifter med under 50 ansatte. Vi er ca. 100 ansatte fordelt mellom våre kontor i Oslo og Stavanger. Vårt verdigrunnlag er Solidarisk, Trygg og Modig. Les mer på www.industrienergi.no 

Industri Energis medlemsoppdrag er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår og ivareta medlemmet i samfunnet, privat og internasjonal solidaritet. 

Forhandlingsavdelingen jobber med å ivareta våre medlemmers trygghet for et godt arbeidsliv. Det er forhandlerne som til daglig har ansvaret for å forvalte våre tariffavtaler. Avdelingen har 15 medarbeidere i Stavanger og Oslo, og ledes av områdeansvarlig Asle Reime. 

Som forhandler i Forhandlingsavdelingen vil din hovedoppgave være å bistå våre lokale hovedtillitsvalgte i de ulike bedriftene med tvister som de ikke når frem med selv. Dette er saker både innenfor den individuelle- og kollektive arbeidsretten. Videre vil organisasjonsarbeid og utvikling være en sentral arbeidsoppgave. Forhandlerne representerer Industri Energi mot våre motparter hos landsforeningene hos NHO, Virke eller Norsk rederiforbund. 

Stillingen vil få arbeidsted ved vårt kontor i Oslo eller Stavanger. Arbeidssted avklares nærmere med riktig kandidat. 

Aktuelle kandidater vil i forkant av intervjuet få til sendt et case. Semac bakgrunnssjekk og dybdevurdering kan bli benyttet for aktuelle kandidater. 

Kun søknader sendt inn via Webcruiter vil bli behandlet. Trykk "søk på stillingen" øverst til høyre.

Arbeidsoppgaver

 • Forhandle
 • Drive opplysningsvirksomhet knyttet til våre tariffavtaler og arbeidsmijøloven, samt annen relevant lovgivning
 • Drive oppsøkende virksomhet i eksisterende og nye bedrifter og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår
 • Saksforberede saker for LO og våre advokater
 • Bistå lokale fagforeninger i organisasjonsutvikling
 • Holde oversikt over nye aktører i bransjen
 • Organisere uorganiserte arbeidstakere
 • Opprette tariffavtaler
 • Følge opp arbeidstakere i bemanningsbransjen
 • Holde deg orientert i våre medlemsbransjer
 • Følge opp forbundets samarbeidskomiteèr og tariffavtaler
 • Bistå lokalavdelinger med å løse saker

Kvalifikasjoner

 • Det er krav til erfaring fra forhandlinger og arbeidsrett, særlig kjemisk teknisk overenskomst
 • Det er en fordel med tillitsvalgterfaring
 • Kjennskap til våre bransjer er en fordel
 • Evne til å avslutte arbeidsoppgaver
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Tillitvekkende
 • Samvittighetsfull
 • Tåle stort arbeidspress

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Utviklende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • IA-bedrift med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Subsidiert kantineordning

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 28.01.2018

Spesialkonsulent / teknolog - Fagforbundet

Fagforbundet bygger nye tjenester på nett og mobile plattformer og har ledig stilling for en teknolog med solid forståelse og interesse for systemarkitektur, design og brukeropplevelse. Vi søker deg som forstår samhandling og interaksjon mellom mennesker og ny teknologi, og som vil være med å bygge opp Fagforbundets teknologiske plattform. 
Dette er en nyopprettet stilling der kvalifikasjoner og motivasjon kan påvirke arbeidsoppgavene og funksjonen. Arbeidet vil i hovedsak være prosjektbasert i faggrupper opp mot ulike leverandører.

Arbeidsoppgaver

 • Identity management / single sign-on
 • App og selvbetjeningssider for medlemmer
 • Tjenesteplattform / API / back-end / integrasjoner mellom fagsystemer
 • Medlemsserviceplattform / helpdesk og kunnskapsbase
 • Betalingsløsninger og reskontro

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informatikk, datateknikk eller relaterte fagområder.
 • Relevant og dokumentert erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kompetanse innen personvern og informasjonssikkerhet.
 • Behersker eller kjenner til flere av verktøyene og teknologiene: git, JavaScript/ecmascript, node, ssh, MySQL, Oracle, mssql, redis, openssl, tls, php, .net, Swift, jira, json, rest, http, openid Connect, oauth, pki, r, bash, smtp, pgp, linux.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med tre års relevant erfaring med systemutvikling, testing, prototyping og relaterte fagområder, og med erfaring som konsulent eller med anskaffelser.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP

SØKNADSFRIST 28.01.2018

Kommunikasjonsrådgiver i LO, Avdeling for informasjon og rådgiving

Det er ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i LO, Avdeling for informasjon og rådgivning.

Arbeidsoppgaver

Avdeling for informasjon og rådgivning har ansvaret for LOs kommunikasjonsvirksomhet, strategisk og operativt. Avdelingens arbeidsområde omfatter presse- og samfunnskontakt, strategisk rådgivning for LO-ledelsen, profilering, LO på sosiale medier og LOs internett- og intranettsider. Avdelingen har høy produksjon av taler, kronikker, uttalelser mv. Den nye medarbeideren vil arbeide på hele feltet, med hovedvekt på aktivt kommunikasjonsarbeid mot media.

Kvalifikasjoner

Vi søker en erfaren, utadrettet, initiativrik og ansvarsfull medarbeider med interesse for og innsikt i samfunnspolitiske spørsmål, kunnskap om fagbevegelsen, god skriftlig og muntlig framstillingsevne og kommunikasjonsfaglig eller journalistisk bakgrunn.

Vi tilbyr

•spennende arbeidsoppgaver
•fleksibel arbeidstidsordning
•gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger
•lønn etter Landsoverenskomsten mellom AAF/HK

SØKNADSFRIST 26.01.2018

Arbeidsmandsforbundets distriktssekretær for Nordland

Arbeidsgiver

Norsk Arbeidsmandsforbund - Norsk Arbeidsmandsforbund

Stillingstittel

Ny utlysning - Forbundets distriktssekretær for Nordland

Sted

Oslo

Frist

12.02.2018

Varighet

Fast

Vi søker en dyktig og engasjert person til den utfordrende stillingen som distriktssekretær i avdeling Nordland. Distriktssekretæren leder forbundets daglige arbeid i fylket og oppgavene spenner vidt, fra utadrettet representasjon, organisasjonsbygging og oppfølging av medlemmer og bedrifter til oppfølging av avdelingens styre og behandling av tvistesaker.

Avdelingskontoret ligger i Mo i Rana. Kontorplasseringen for distriktssekretæren vil bli vurdert som del av rekrutteringsprosessen og Bodø kan være aktuelt. Forbundet har til sammen fire stillinger i fylket, hvorav en er regionalt verneombud. Distriktssekretæren er bindeledd mellom avdelingen og forbundet sentralt og er administrativt underlagt forbundets organisasjons- og personalsjef. 
Arbeidsmandsforbundet har god medlemsvekst i Nordland. Her ligger det gode muligheter for den rette person til å videreutvikle forbundets posisjon og styrke.

Arbeidsoppgaver

 • I tillegg til den daglig ledelsen av avdelingen og kontoret skal distriktssekretæren:
 • være en pådriver i forbundets organisasjonsbygging, verving og opplæring, og legge til rette for et målrettet styrearbeid i avdelingen.
 • sørge for opprettelse og vedlikehold av tariffavtaler, og gjennomføre forhandlinger etter spesiell fullmakt.
 • behandle tvistesaker og være støttespiller for tillitsvalgte og medlemmer.
 • bistå avdelingens styre og legge til rette for økt medlemsaktivitet
 • inngå i fellesskapet av distriktssekretærer og delta i sentral møtevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Solid arbeidslivskunnskap, organisasjonserfaring og lederegenskaper.
 • Gjennomføringsevne, kunne arbeide systematisk og være god både muntlig og skriftlig.
 • Gode engelskkunnskaper er ønskelig.
 • Stillingen innebærer mye reisevirksomhet, og det kreves førerkort og bruk av egen bil i arbeid

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • .Lønns- og arbeidsvilkår etter intern overenskomst.
 • .Gode velferdsorninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

SØKNADSFRIST 12.02.2018

Organisasjonssekretær i Telemark Arbeiderparti

1 års vikariat

Du medvirker i vårt team av Telemark Arbeiderpartis daglige drift, og får dermed ansvar for å yte bistand og service til blant annet medlemmer, kommunepartier og tillitsvalgte.

Du liker å stå i stormen og være der det skjer på en dynamisk arbeidsplass.

Du bør ha god kjennskap til Microsoft Office og regnskap, samt være serviceorientert, selvstendig og systematisk. Det er behov for at du har digital kompetanse og erfaring.

Det er en fordel om du kjenner til vår bevegelse, har kjennskap til å planlegge, og gjennomføre store arrangementer.

Vi kan tilby gode pensjons- og forsikringsordninger, samt en innholdsrik arbeidsplass med spennende muligheter for mennesker som er interessert i politikk og samfunnsutvikling i et til tider hektisk miljø.

Stillingen lønnes etter overenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i Norge, AAF/HK.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Odin Adelsten Aunan Bohmann 46 82 95 63.

Send søknad med CV til telemark@arbeiderpartiet.no innen søndag 21. januar.

Rådgivere - Forhandlingsenheten Fagforbundet

Som en følge av at Fagforbundet skal styrke sin forhandlingsvirksomhet er det ledig faste stillinger som rådgivere ved Forhandlingsenheten. Stillingene er tillagt arbeidsoppgaver på et bredt felt innen saksområdet lønns- og tariffpolitikk.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i forberedelse og gjennomføring av tarifforhandlinger og andre forhandlinger om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 • Oppfølging mot og samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner, sentrale myndigheter, arbeidsgivere og -organisasjoner, både i offentlig og privat sektor
 • Arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk samt utredningsoppgaver, høringsuttalelser mv. på det lønns- og tariffpolitiske området
 • Informasjon, oppfølging og rådgivning til forbundets lokale organisasjonsledd i saker vedr. sentrale og lokale forhandlinger
 • Oppfølging av tvistesaker
 • Oppfølging av vedtak i Fagforbundets sentrale organer

Kvalifikasjoner

 • Juridisk, økonomisk/samfunnsfaglig evt annen relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra kollektive forhandlinger på nasjonalt nivå
 • Realkompetanse/relevant erfaringsbakgrunn f.eks. fra tilsvarende stilling i organisasjoner eller lignende kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Du bør ha kunnskap om arbeidslivets organisasjoner, og erfaring fra forhandlinger samt kjennskap til tarifforhandlingssystemet i privat og offentlig sektor
 • Være initiativrik, selvstendig og fleksibel samt ha evne til å arbeide i team
 • Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Hos oss vil du finne et godt og til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist 21. januar 2018 

Organisasjonsarbeider ved Fellesforbundet Avdeling 1 Oslo/Akershus

Fellesforbundet avd.1 Oslo - Akershus er en samleavdeling som organiserer flere forskjellige bransjer. Vi har ca. 5000 medlemmer totalt, hvorav ca. 2800 av disse er yrkesaktive, fordelt på 14 overenskomster. Foreningen er daglig bemannet med leder, kontormedarbeider og organisasjonsarbeidere. Vi tilbyr våre medlemmer rådgivning, veiledning og hjelp både på telefon/internett, ved besøk i bedriftene og vi tar imot besøk i våre egne lokaler. Avdelingen arrangerer konferanser, kurs og opplæring for tillitsvalgte.

 

Ved Fellesforbundet avdeling 1 Oslo-Akershus sitt kontor på Lillestrøm, er det ledig jobb som organisasjonsarbeider med fokus på verving av nye medlemmer, spesielt av unge arbeidstakere.

Arbeidsoppgaver

 • Oppsøkende virksomhet.
 • Sørge for oppfølging av ungdomsrelaterte oppgaver.
 • Hjelpe til med å arrangere medlemsmøter i bedriftene.
 • Service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtapparat
 • Noe kvelds- og ettermiddagsarbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra oppsøkende virksomhet gjerne i Fellesforbundet.
 • God i norsk og engelsk språk.
 • Organisasjonserfaring med ungdom.
 • Erfaring som tillitsvalgt.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort klasse B og tilgang til bruk av egen bil, som dekkes iht. Statens satser.

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig, samt i gruppe.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning.
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Søknadsfrist  12.1.18. sendes elektronisk til avd001@fellesforbundet.org                  For mere info ring 23061890 spør etter avdelingsleder Magne Glimdal.

Tiltredelse 1.3.18.