IT- og digitaliseringsansvarlig Vil du jobbe med IT- og digitalisering i et LO-forbund?

Har du god kunnskap og innsikt innen IT – drift, utvikling og digitalisering? Da er du kanskje den vi søker?

Vi søker deg som har god teknisk innsikt og forståelse med evnen til å tenke systematisk og strategisk i forhold til å drifte forbundets nåværende systemer, samt å vurdere fremtidige gode, stabile og funksjonelle systemer og løsninger.

Som IT- og digitaliseringsansvarlig vil du være en viktig bidragsyter, og ha stor innflytelse på forbundets fremtidige strategiske valg av systemer og løsninger. Herunder identifisere behov, planlegge og sørge for god implementering. Du vil være med på å forme din, våre ansatte og medlemmers viktige hverdag. 

Industri Energi bruker i dag blant annet IBM Domino / Notes, MS Windows 2012, 2016, 2019 og W10, IBM Connections og Wordpress. Den vi søker må kunne jobbe "hands-on" med dagens systemer i samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere og konsulenter. Det vil si ha grunnleggende  nettverkskunnskap og kjennskap til GDPR, maskinvarekunnskap om bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner, telefoner, servere og nettverksutstyr.

Stillingen vil ha ansvar for sikker og stabil drift av våre tekniske systemer og løsninger for våre 90 ansatte fordelt på vårt kontor i Stavanger og Oslo, som server våre nærmere 56.000 medlemmer. I en periode vil du jobbe tett med dagens IT-ansvarlig som har planlagt å førtidspensjonere seg i 2020.

Erfaring med Office 360 teams, medlemsregister, saksbehandlingssystem og elektronisk arkiv er en fordel.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Noe reisevirksomhet må påregnes

Tiltredelse: etter avtale, og senest 1. februar 2020
Kontorsted: Industri Energi Oslo, sentralt beliggende ved Youngstorget

SØKNADSFRIST 30. SEPTEMBER

To ledige stillinger som faglig sekretær ved distriktskontoret Oslo/Akershus Fellesforbundet

Fellesforbundet søker etter to faglig sekretærer til distriktskontoret Oslo/Akershus som er tilknyttet det administrative distriktskontoret ADK Øst. ADK Øst har i dag 11 ansatte. Kontorsted for stillingen er Oslo.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består blant annet av å opprette tariffavtaler, føre forhandlinger og løse tvister i samarbeid med avdelinger og klubber, saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk, yrkesskadesaker, samt generell medlemsservice. I samarbeid med avdelingene skal du også delta i arbeidet med å styrke tilgangen av medlemmer i forbundet. Som medarbeider i Fellesforbundet vil du tidvis kunne oppleve stort arbeidspress, men du vil også bli gitt spillerom og fleksibilitet til å løse egne oppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en kollega som har erfaring som tillitsvalgt og forhandlingsbakgrunn. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt beherske engelsk. Bruk av elektroniske verktøy er en viktig del av arbeidet. Tillitsvalgterfaring innen våre områder er en fordel. Sekretærene har et spesielt ansvar for å profilere Fellesforbundet lokalt for å gi forbundet positiv synlighet i nærmiljøet. Reisevirksomhet må påregnes og det kreves førerkort og bil til disposisjon.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper hos den som skal tilsettes i stillingen. Å ha en positiv innstilling til nye utfordringer og kunne ta initiativ til endringer er egenskaper vi ser etter. Du må også være samarbeidsvillig og fleksibel. I tillegg vil evne til å jobbe systematisk, nøyaktig og selvstendig bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, lønn etter forbundets lønnssystem og gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt i Fellesforbundet gis du også mulighet til å styrke din faglige og personlige kompetanse gjennom arbeidsoppgaver og kurs/videreutdanning.
Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

SØKNADSFRIST 22. SEPTEMBER

Organisasjonsarbeider 100 % stilling– Fellesforbundet avd. 031 Sunnmøre

Vi søker en organisasjonsarbeider til arbeidsoppgaver som vil være litt oppsøkende virksomhet, rekruttering av nye medlemmer og medlemsoppfølging på Nordre Sunnmøre. Stillingen vil også innebære en god del saksbehandling.

Vi ønsker en kollega som har erfaring med tillitsvalgtarbeid, gjerne med forhandlingsbakgrunn og fortrinnsvis organisasjonserfaring.

Du må være systematisk, utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og utpreget evne til å samarbeide. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, beherske engelsk og ha noe datakunnskaper. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet, og det kreves førerkort og bil til disposisjon, godtgjørelse etter statens satser. Det må forventes noe møte- og kursvirksomhet på kveldstid.

Vi kan tilby deg 100 % stilling, spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling, lønn etter tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 15. september 19. Tiltredelse snarest.

Lærling IKT servicefaget i LO, Oslo

Arbeidsoppgaver

 • brukerstøtte både på stedet og via telefon

 • oppretting av brukere og gi rettigheter i AD

 • tanking av PCer

 • konfigurering av iPhone og iPad

 • sette ut utstyr til ansatte

 • gi enkel Innføring til nyansatte i Citrix, Office 365 og Teams

 • inventarkontroll

Kvalifikasjoner

 • Læreplassen gjelder i utgangspunktet for rettighetslærlinger med fullført og bestått VG2 IKT-servicefag.

 • Du må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

 • CV må legges inn og karakterutskrift lastes opp.

Personlige egenskaper

 • initiativrik

 • serviceinnstilling og innsatsvilje

 • gode kommunikasjonsevner

 • tar selvstendig ansvar

 • positiv med godt humør

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeids- og læringsmiljø og tett samarbeid med andreårslærlingen.

 • Vi samarbeider med AOFs Opplæringskontor i prosessen med inntak og oppfølging for våre lærlinger

 • Spørsmål om læretid i LO kan også rettes til Christine Bar hos AOF, tlf: 91888969.

SØKNADSFRIST 10. SEPTEMBER

Kommunikasjonsrådgiver web og sosiale medier - EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet har store ambisjoner for deres kommunikasjonsarbeid, og søker en driftig rådgiver med interesse for web og nye medier. Du har god forståelse av samspillet mellom de ulike digitale kanalene, og vet hvordan kommunikasjon effektivt brukes for å nå forbundets mål. Hos EL og IT Forbundet får du jobbe tett på forbundsledelsen, dyktige tillitsvalgte og bransjer i rivende utvikling. Du motiveres av å jobbe for fagbevegelsens samfunnssyn, et arbeidsliv med ordnede forhold og medlemsvekst i forbundet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og innholdsproduksjon til forbundets nettsider og sosiale medier

 • Utarbeidelse av materiell og brosjyrer

 • Intern informasjon

 • Andre oppgaver knyttet til forbundets kommunikasjonsarbeid må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring med foto-, video-, lyd- og tekstproduksjon eller relevant utdanning

 • Oppdatert og god kunnskap om digitale verktøy og kommunikasjonskanaler

 • God til å utforme og målrette budskap, samt formidle komplekse saksområder på en forståelig måte

 • Meget god i norsk, både muntlig og skriftlig

 • Kunnskap om fagbevegelsen er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, framoverlent og initiativrik

 • Strukturert og samarbeidsvillig

 • Evne til å levere på til tider korte tidsfrister

Vi tilbyr:

 • Fast stilling, fulltid

 • Et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling

 • Stilling i en IA-virksomhet

 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale

 • Gruppelivsforsikring og god pensjonsordning gjennom KLP

 • Arbeidssted er Youngstorget, Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 • Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist 26. september 2019.

Kontaktpersoner:
Robert Kippe, kommunikasjonssjef, mobil 951 29 078, robert.kippe@elogit.no

Jan Olav Andersen, forbundsleder, mobil 908 55 826, jan.olav.andersen@elogit.no

 

Søknad sendes:
EL og IT Forbundet
V/Eva Balaban (eva.balaban@elogit.no)
Torggata 12
0181 Oslo

Anleggssekretær, vikariat, Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo

Vi søker, for snarlig tiltreden. etter vikar for vår sentralt ansatte anleggssekretær. Vikariatet forventes å vare til til utgangen av juni 2020. Anleggssekretæren gir bistand til medlemmer og tillitsvalgte og driver organisasjonsbygging innenfor anleggs- og maskinbedrifter hovedsakelig i Østlandsområdet. Anleggssekretæren inngår i den sentrale anleggsgruppa og er direkte underlagt forbundssekretær for anleggsfagene. En del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Oppsøke bedrifter innen anlegg og maskin med sikte på å rekruttere medlemmer, få fram nye tillitsvalgte og tariffavtaler
Bygge opp et konstruktivt og godt samarbeid med bedriftene
Informere om forbundet og avtaleverket på området
Gi bistand til medlemmer og tillitsvalgte ute på arbeidsplassene
Gjennomføre introkurs for nye medlemmer
Inngå i anleggsgruppas arbeid
Utforme egne planer samordnet med felles planer for anleggsgruppa

Kvalifikasjoner

Solid kunnskap om fagbevegelsen og lov- og avtaleverket
God kjennskap til anleggsbransjen, fortrinnsvis med egen erfaring fra arbeid i anleggs- eller maskinbedrift
Erfaring som tillitsvalgt er vesentlig
Førerkort for bil og må disponere egen bil

Personlige egenskaper

Du er utadvendt, tillitvekkende og initiativrik.
Du må kunne jobbe selvstendig og være systematisk.
Engasjement og interesse for faglig arbeid
Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr

Et meningsfylt og utfordrende arbeid i dialog og samarbeid med trivelige kolleger.
Gode lønns- og arbeidsvilkår.

SØKNADSFRIST 20.september 2019