Rådgiver i samfunnspolitisk avdeling - Fellesforbundet

Samfunnspolitisk avdeling har ansvar for at forbundet er oppdatert på politisk status og alle endringer som skjer innenfor politiske områder forbundet er opptatt av. Avdelingen skal også bidra til politikkutforming innenfor alle sentrale politikkområder for forbundet. 

Samfunnspolitisk avdeling har ledig fast stilling som rådgiver.

Arbeidsoppgaver

  • HMS (innenfor Arbeidstilsynets områder)
  • Arbeidslivspolitikk relatert til arbeidsmiljøloven, selskapslovgivning og andre aktuelle lover
  • Bedriftsutvikling/bedriftsdemokrati/hovedorganisasjonens fellestiltak
  • Forberede og følge opp saker for fondstyret for bygg og anlegg
  • Aktuelle oppgaver ovenfor forbundets regionale verneombud

Søknadsfrist 18.06.2017