Rådgiver - Seksjon Helse- og Sosial - Fagforbundet

Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det ledig fast stilling som rådgiver. Stillingen er knyttet til Seksjon helse og sosial, som er en fagavdeling som arbeider med saker som berører medlemmenes yrkesutøvelse; herunder å bidra til å styrke status, identitet, yrkesetikk og rammebetingelse for de ulike yrkesgruppene seksjonen representerer.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølgingsansvar for forbundets yrkesgrupper innenfor områdene helse og omsorg, samt rettslige rammer for yrkesutøvelsen innenfor disse områdene
 • Faglige problemstillinger i tilknytning til våre medlemmers arbeidsorganisering og yrkesfunksjon innen ulike deler av helse- og omsorgstjenestene

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og/eller godt kjennskap til helse- og omsorgstjenestene
 • Kjennskap til helserett/omkringliggende lovverk vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring som tillitsvalgt kan erstatte kravet til formalkompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en selvstendig og interessert medarbeider som vil bli tillagt utfordrende oppgaver i relasjon til Fagforbundets yrkesfaglige arbeid
 • Vi legger vekt på teamarbeid og evne til å dele og formidle kunnskap
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk, strategisk og langsiktig
 • En viktig del av jobben er å bidra til kvalitetssikring og fagutvikling i tjenestene og for medlemmene. Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henhold til tariffavtale

SØKNADSFRIST 07.11.2017