Distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 4, Nordland

Arbeidsgiver

Norsk Arbeidsmandsforbund - Norsk Arbeidsmandsforbund

Stillingstittel

Distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 4, Nordland

Sted

Mo i Rana

Frist

27.11.2017

Varighet

Fast

Vår distriktssekretær i forbundets avdeling 4 Nordland går av med pensjon og vi søker i den forbindelse etter hans etterfølger. 

Avdelingskontoret som ligger i Mo i Rana, er forbundets førsteledd ut mot medlemmer og tillitsvalgte. Distriktssekretæren er daglig leder for avdelingen og samarbeider tett med avdelingsstyret. Avdelingskontoret har til sammen fire stillinger, hvorav en er regionalt verneombud. Distriktssekretæren er bindeledd mellom avdelingen og forbundet sentralt og er administrativt underlagt forbundets organisasjons- og personalsjef. Distriktssekretærens arbeidssted vil bli vurdert i rekrutteringsprosessen og kontor i Bodø kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

  • I tillegg til den daglig ledelsen av avdelingen og kontoret skal distriktssekretæren være en pådriver i forbundets organisasjonsbygging og verving, og legge til rette for et målrettet styrearbeid i avdelingen.
  • Distriktssekretæren har ansvar for opprettelse og vedlikehold av tariffavtaler, og har forhandlingsrett etter spesiell fullmakt.
  • Distriktssekretæren er også saksbehandler i tvistesaker og skal generelt fungere som støttespiller for tillitsvalgte og medlemmer.

Egenskaper

  • Vi søker etter en person med solid arbeidslivskunnskap, organisasjonserfaring og lederegenskaper.
  • Du må ha gjennomføringsevne, kunne arbeide systematisk og være god både muntlig og skriftlig.
  • Gode engelskkunnskaper er ønskelig.
  • Stillingen innebærer mye reisevirksomhet, og det kreves førerkort og bruk av egen bil i arbeidet.

Vi tilbyr

  • Stillingsbrøk: 100%
  • Lønns- og arbeidsvilkår etter intern overenskomst.
  • Gode velferdsorninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
 

FINN-kode: 108015960 - SØKNADSFRIST 27.11.2017