Faglig-politiske rådgiver - Arbeiderpartiet

Vår fagligpolitiske rådgiver gjennom mange år har gått av med pensjon og vi søker nå hans etterfølger. Vi søker etter en kollega med god kjennskap til fagbevegelsen og erfaring fra faglig-politisk arbeid. Det er en fordel med et godt kontaktnett i ulike deler av fagbevegelsen. Stillingen er et viktig bindeledd mellom ulike mennesker der teamarbeid og høyt tempo er en viktig del av arbeidsdagen. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og evnen til å skape engasjement og bygge organisasjon.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

• Ansvar for oppfølging av LO og Arbeiderpartiets formelle samarbeid

• Tett kontakt med de ulike fagforbundene

• Utvikle det fagligpolitiske samarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt

• Utvikle nye arenaer for fagligpolitiske arrangement og samarbeid

• Knytte det faglig-politiske arbeidet tett til vårt øvrige politiske arbeid

 

Vi kan tilby en utfordrende jobb i et spennende politisk miljø hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell i arbeidet for viktige verdier og saker for arbeiderbevegelsen. 

 

Stillingen lønnes etter overenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i Norge, AAF/HK ltr.56-ltr.74 (fra kr 514.470,- til kr 708.980,- pr. år) avhengig av ansiennitet.

Partikontoret er en IA-bedrift.

 

Søknaden sendes på e-post til: Arbeiderpartiet, v/Tone Hemli, tone.hemli@arbeiderpartiet.no

Søknadsfrist er 15.desember 2017

 

Spørsmål kan rettes til assisterende partisekretær Kristine Kallset, kristine.kallset@arbeiderpartiet.no mobil 916 43 545, eller leder for politisk avdeling, Amund Vik, amund.vik@arbeiderpartiet.no, mobil  95 4915 39