OSA-inspektør - Industri Energi

Vil du være med på å bekjempe sosial dumping? 

Industri Energi har et eget inspektorat som har som oppgave å bekjempe sosial dumping innen oljeserviceavtalens virkeområde (OSA). 
Som OSA-inspektør vil din hovedoppgave være å drive oppsøkende virksomhet i nye oljeserviceselskap og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse primo januar, eller etter avtale. 

Stillingen er tillagt vårt kontor i Stavanger i arbeidslivsavdelingen. Avdelingen består av områdeansvarlig og fire medarbeidere. 

Søknadsfrist: 10.09.2017