Rådgiver ved LOs internasjonale avdeling

Det er ledig stilling som rådgiver i Internasjonal avdeling med ansvar for prosjektforvaltning. Internasjonal avdeling er LOs fagavdeling for internasjonale spørsmål. Avdelingen har 16 medarbeidere og er organisert i to seksjoner, Europaseksjonen og seksjonen for Internasjonal faglig solidaritet. LO har samarbeidsavtale med Norad som dekker prosjekter i Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Afrika.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av prosjektarbeid og rapportering til Norad
 • saksforberedelser
 • kontakt med norsk og internasjonal fagbevegelse
 • analyse og rådgiving overfor LOs ledelse og forbund
 • utarbeidelse av foredrag og fagnotater
 • en del reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende realkompetanse
 • erfaring fra organisasjonsliv eventuelt fra offentlig forvaltning
 • erfaring med prosjekt- og utredningsarbeid
 • erfaring fra arbeid i fagbevegelsen er en fordel
 • gode engelskkunnskaper er nødvendig
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • det er en fordel å beherske andre fremmedspråk i tillegg til engelsk

Vi tilbyr

 • LO tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår og gode velferdsordninger
 • Stillingen lønnes i hht Landsoverenskomsten mellom AAF og HK.

Søknadsfrist: 16.09.2017