Kommunikasjonsleder - FO

FO søker etter en kommunikasjonsleder som skal bidra til å videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i forbundet. Kommunikasjonsleder har overordnet ansvar for et helhetlig kommunikasjons- og informasjonsarbeid i forbundet. Stillingen vil innebære både strategiske og operative oppgaver innenfor kommunikasjon. Aktivt kommunikasjonsarbeid mot media og politiske myndigheter, bruk av sosiale medier, web og profilering av forbundets politikk og ledelse er prioritert.

Kommunikasjonsleder må bidra til produksjon av presentasjoner, kronikker, taler, uttalelser i samarbeid med politisk ledelse og fagrådgivere. Kommunikasjonsleder jobber tett på FOs politiske ledelse.

Kommunikasjonsleder inngår i avdeling Kommunikasjon og Stab, og har fag- og koordineringsansvar for to kommunikasjonsrådgivere. Kommunikasjonsleder deltar vanligvis i møtene til administrativ ledergruppe, og rapporterer til administrativ leder.

Kvalifikasjoner

·         Høyere utdanning, gjerne innenfor journalistikk og/eller kommunikasjon

·         Erfaring som journalist og/eller som kommunikasjonsrådgiver

·         Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne

·         Nyhetsteft, samt kunnskap og forståelse for samfunnspolitiske spørsmål

·         God kunnskap om politisk påvirkningsarbeid og politiske prosesser er en forutsetning,               samt evnen til utadrettet kommunikasjonsarbeid.

·         Kunnskap om kommunikasjon på ulike plattformer: Sosiale medier, web og annet.

 

·         Ledererfaring er en fordel

·         Kunnskap om fagbevegelsen, velferdsstaten og FOs profesjoner er en fordel

Personlige egenskaper

·         Initiativrik, kreativ og løsningsorientert

·         Gode samarbeidsevner og evne til å motivere og lede medarbeidere

·         Evne til å ha mange baller i lufta samtidig

·         Evne til å håndtere stressende situasjoner

·         Må kunne identifisere seg med FOs verdiforankring

Vi kan tilby

·         Ordnede lønns- og arbeidsvilkår

·         Lønn etter avtale

·         Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et hektisk miljø

·         FO er en IA-virksomhet som arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen

*         Kantineordning

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknad med CV sendes kontor@fo.no, og må være oss i hende innen 24. september 2017. For nærmere opplysninger, eller spørsmål om stillingen, kontakt administrativ leder Michael Hagring på telefon 93252638.