Forhandler i Forhandlingsavdelingen - Industri Energi

Vil du forhandle for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår? - Industri Energi

Industri Energi er et LO-forbund med ca. 60 000 medlemmer. Industri Energi er Norges største forbund for ansatte innen olje, gass og industri i Norge. Våre medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. Vi er det største fagforbundet i store norske konserner som for eksempel Statoil, Norcem, Jotun, Odfjell, Hydro, Yara, Elkem, GE Healthcare og Ekornes. Mange av våre medlemmer jobber i mindre bedrifter med under 50 ansatte. Vi er ca. 100 ansatte fordelt mellom våre kontor i Oslo og Stavanger. Vårt verdigrunnlag er Solidarisk, Trygg og Modig. Les mer på www.industrienergi.no 

Industri Energis medlemsoppdrag er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår og ivareta medlemmet i samfunnet, privat og internasjonal solidaritet. 

Forhandlingsavdelingen jobber med å ivareta våre medlemmers trygghet for et godt arbeidsliv. Det er forhandlerne som til daglig har ansvaret for å forvalte våre tariffavtaler. Avdelingen har 15 medarbeidere i Stavanger og Oslo, og ledes av områdeansvarlig Asle Reime. 

Som forhandler i Forhandlingsavdelingen vil din hovedoppgave være å bistå våre lokale hovedtillitsvalgte i de ulike bedriftene med tvister som de ikke når frem med selv. Dette er saker både innenfor den individuelle- og kollektive arbeidsretten. Videre vil organisasjonsarbeid og utvikling være en sentral arbeidsoppgave. Forhandlerne representerer Industri Energi mot våre motparter hos landsforeningene hos NHO, Virke eller Norsk rederiforbund. 

Stillingen vil få arbeidsted ved vårt kontor i Oslo eller Stavanger. Arbeidssted avklares nærmere med riktig kandidat. 

Aktuelle kandidater vil i forkant av intervjuet få til sendt et case. Semac bakgrunnssjekk og dybdevurdering kan bli benyttet for aktuelle kandidater. 

Kun søknader sendt inn via Webcruiter vil bli behandlet. Trykk "søk på stillingen" øverst til høyre.

Arbeidsoppgaver

 • Forhandle
 • Drive opplysningsvirksomhet knyttet til våre tariffavtaler og arbeidsmijøloven, samt annen relevant lovgivning
 • Drive oppsøkende virksomhet i eksisterende og nye bedrifter og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår
 • Saksforberede saker for LO og våre advokater
 • Bistå lokale fagforeninger i organisasjonsutvikling
 • Holde oversikt over nye aktører i bransjen
 • Organisere uorganiserte arbeidstakere
 • Opprette tariffavtaler
 • Følge opp arbeidstakere i bemanningsbransjen
 • Holde deg orientert i våre medlemsbransjer
 • Følge opp forbundets samarbeidskomiteèr og tariffavtaler
 • Bistå lokalavdelinger med å løse saker

Kvalifikasjoner

 • Det er krav til erfaring fra forhandlinger og arbeidsrett, særlig kjemisk teknisk overenskomst
 • Det er en fordel med tillitsvalgterfaring
 • Kjennskap til våre bransjer er en fordel
 • Evne til å avslutte arbeidsoppgaver
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Tillitvekkende
 • Samvittighetsfull
 • Tåle stort arbeidspress

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Utviklende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • IA-bedrift med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Subsidiert kantineordning

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 28.01.2018