Rådgivere - Forhandlingsenheten Fagforbundet

Som en følge av at Fagforbundet skal styrke sin forhandlingsvirksomhet er det ledig faste stillinger som rådgivere ved Forhandlingsenheten. Stillingene er tillagt arbeidsoppgaver på et bredt felt innen saksområdet lønns- og tariffpolitikk.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i forberedelse og gjennomføring av tarifforhandlinger og andre forhandlinger om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 • Oppfølging mot og samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner, sentrale myndigheter, arbeidsgivere og -organisasjoner, både i offentlig og privat sektor
 • Arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk samt utredningsoppgaver, høringsuttalelser mv. på det lønns- og tariffpolitiske området
 • Informasjon, oppfølging og rådgivning til forbundets lokale organisasjonsledd i saker vedr. sentrale og lokale forhandlinger
 • Oppfølging av tvistesaker
 • Oppfølging av vedtak i Fagforbundets sentrale organer

Kvalifikasjoner

 • Juridisk, økonomisk/samfunnsfaglig evt annen relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra kollektive forhandlinger på nasjonalt nivå
 • Realkompetanse/relevant erfaringsbakgrunn f.eks. fra tilsvarende stilling i organisasjoner eller lignende kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Du bør ha kunnskap om arbeidslivets organisasjoner, og erfaring fra forhandlinger samt kjennskap til tarifforhandlingssystemet i privat og offentlig sektor
 • Være initiativrik, selvstendig og fleksibel samt ha evne til å arbeide i team
 • Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Hos oss vil du finne et godt og til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist 21. januar 2018