LO - Landsorganisasjonen i Norge - Rådgiver i HMS-politikk i Forhandlings- og HMS-avdelingen

Vi søker etter en ny medarbeider i vår Forhandlings- og HMS-avdeling. 
Avdelingens hovedoppgaver er tariffpolitikk og tariffoppgjør, HMS-politikk, herunder arbeidsorganisering, psykososialt og fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, regelverksarbeid og standardisering knyttet til HMS-feltet, inkluderende arbeidsliv, sosial dumping, bedriftsdemokrati og samfunnsansvar. Avdelingen har 21 ansatte. Vi søker etter en medarbeider som kan styrke avdelingens arbeid innenfor helse,-miljø og sikkerhetsområde.

Arbeidsoppgaver

 • bistå LOs ledelse og LOs 26 fagforbund innen helse,-miljø og sikkerhetspolitikk

 • generell saksbehandling

 • delta i nasjonal og internasjonale råd, utvalg og prosjekter der dette er aktuelt

 • initiere forskning og ny politikk på fagområdet

 • foredragsvirksomhet

 • samarbeide med andre arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og relevante myndigheter

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra praktisk arbeid knyttet til helse-, miljø og sikkerhetsområdet

 • utdanning innen fagfeltet, men lang praktisk erfaring kan veie opp for manglende utdanning

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og (helst også på) engelsk

 • kjennskap til fagbevegelsen er en fordel

Vi tilbyr

 • lønn etter landsoverenskomsten AAF/HK

 • gode pensjons- og velferdsordninger

 • interessante oppgaver i et tverrfaglig arbeid

 • fleksibel arbeidstidsordning

 • gode muligheter for videre- og etterutdanning

Søknadfrist: 10.12.2018