Vikariat som organisasjonsmedarbeider - LO ved distriktskontoret i Oppland

LOs distriktskontor i Oppland driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket. Ved distriktskontoret er det ledig et vikariat som organisasjonsmedarbeider fra 07 januar til 15.oktober 2019, i 100% stilling. Kontoret ligger på Gjøvik og består av distriktssekretær, ungdomssekretær og organisasjonsmedarbeider. Stillingen inngår som en del av teamet som i fellesskap ivaretar LOs interesser i fylket, regionalt og lokalt. Distriktskontoret deler kontorfellesskap med Arbeiderpartiet og AUF.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og følge opp kontorets administrative rutiner.

 • Økonomi - og regnskapsarbeid.

 • Medlemshåndtering av LOs organisasjonsnett.

 • Ansvar for oppdatering og vedlikehold av Distriktskontorets hjemmeside.

 • Tilrettelegge for møter og konferanser.

 • Delta i møter, konferanser og annet arbeid som ivaretar LO i Oppland sine interesser.

 • Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om arbeidsoppgavene

 • Erfaring fra fagbevegelsen er en fordel

 • Det er ønskelig med fagbrev i kontor og administrasjonsfaget eller annen relevant utdanning. Realkompetanse kan erstatte formell utdanning

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en utadvendt og strukturert medarbeider.

 • Du må trives med å jobbe selvstendig, men også i team. Du vil være en viktig brikke i fellesskapet vårt, både inne på kontoret og ute blant medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • LO tilbyr gode lønn- og arbeidsvilkår og attraktive velferdsordninger.

 • Stillingen lønnes etter Landsoverenskomsten mellom AAF og HK.

  SØKNADSFRIST 14.11.2018