Organisasjonsarbeider Norsk Arbeidsmandsforbund

Ansatte i forbundets avdeling 1 og 2 dekker fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Avdelingen har tilsammen 19 stillinger, hvorav 5 er regionale verneombud. Avdelingskontoret ledes av en distriktssekretær. 


Vi søker etter en engasjert medarbeider til en nyetablert stilling som organisasjonsarbeider rettet mot servicebransjene i Oslo. Organisasjonsarbeideren har kontorsted i forbundets lokaler, men arbeidet skal hovedsakelig foregå ute blant nåværende og kommende medlemmer.

Arbeidet innebærer utstrakt reisevirksomhet i området og stillingen krever at du har førerkort og disponerer egen bil.

Arbeidsoppgaver

Vår nye organisasjonsarbeider skal: 
Jobbe med rekruttering av nye medlemmer gjennom oppsøkende arbeid innenfor service-området
Bistå i opplæring gjennom kurs og undervisning
Gi råd til enkeltmedlemmer
Bistå med å velge tillitsvalgte og få i gang klubber lokalt
Bistå i opprettelsen av nye tariffavtaler
Bidra til dialog og løsninger ute på arbeidsplasser

Kvalifikasjoner

Solid kunnskap om arbeidslivet og fagbevegelsen,
Erfaring og opplæring som tillitsvalgt er en klar fordel, det samme er kunnskap om avtaleverket og arbeidsmiljøloven
Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og du må beherske engelsk.
Det er en forutsetning med god kjennskap til dataverktøy

Personlige egenskaper

Du er en utadvendt, tillitvekkende og initiativrik person med organisasjonserfaring
Du er løsningsorientert, arbeider selvstendig og planmessig, er systematisk og samarbeider godt
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomst AAF - HK
Gode velferdsordninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.