Generalsekretær i Nei til EU

Vår nåværende generalsekretær søker nye utfordringer, og vi lyser derfor ut fast stilling som generalsekretær i Nei til EU.

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk kunnskapsorganisasjon med over 20 000 medlemmer og 19 fylkeslag. Nei til EU har kontor sentralt plassert i Oslo, og har til sammen 12 medarbeidere.

Nei til EUs overordnede mål er å holde Norge utenfor EU, og å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Om stillingen:
Generalsekretæren er organisasjonens administrative leder med personalansvar for de ansatte, inkludert økonomiansvar. Generalsekretæren har overordnet ansvar for møter i Nei til EUs styrende organer; landsmøte, rådsmøter, styre og arbeidsutvalg, og har ansvar for at vedtak og politiske prioriteringer blir fulgt opp og skjer planmessig.

Viktige oppgaver for generalsekretæren er organisasjonsbygging inkludert fokus på bredde og mangfold, medlemsverving, inntektsbringende arbeid, sikring av gode administrative rutiner samt samarbeid med fylkeslagene.

Vi trenger en generalsekretær som:

-        deler Nei til EUs politiske hovedmålsetting

-        har erfaring fra medlemsbaserte organisasjoner

-        har ledererfaring, inkl. erfaring med økonomistyring og personalansvar

-        arbeider strukturert og planmessig

-        har gjennomføringsevne

-        har utpregede samarbeidsevner

-        tar ansvar og er selvstendig

-        har stor arbeidskapasitet

-        er fleksibel med hensyn til arbeidstid

-        har relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå

 

Vi tilbyr:

-        mulighet til å være en nøkkelperson i en av landets viktigste politiske organisasjoner

-        deltagelse i et spennende politisk påvirknings- og endringsarbeid

-        dyktige medarbeidere og tillitsvalgte

-        et godt arbeidsmiljø

-        lønn etter avtale

-        tjenestepensjon med gunstige vilkår

 

Søknadsfrist: 23.03.2018.

Ønsket tiltredelse: Juni

Søknad med CV sendes elektronisk til leder Kathrine Kleveland: kathrine.kleveland@neitileu.no

For spørsmål om stillingen, kontakt Kathrine Kleveland tlf. 92 82 51 62, eller generalsekretær Hilde Loftesnes Nylén, tlf. 45 02 04 90.