Lærling i kontor- og administrasjonsfaget - Fellesforbundet

Til deg som er elev på videregående skole, og er klar for lærlingplass høsten 2018! 

Ønsker du læreplass sånn at du kan ta fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget? Ønsker du en spennende læretid med gode veiledere og faglig oppfølging? Da oppfordrer vi deg til å søke hos oss! Vi har ledig lærlingplass fra høsten 2018. 

Fellesforbundet er en godkjent opplæringsbedrift, og har mange års erfaring med lærlinger. Vi er tillsuttet AOF Opplæringskontor.

Arbeidsoppgaver

 • Som lærling vil du få mulighet til å lære alle oppgaver som er knyttet til målene i læreplanen for kontor- og administrasjonsfaget Vg3. Læreplanen har tre grunnleggende hovedområder: Kontorservice, IKT-tjenester og økonomi.
 •  
 • Det blir variasjon mellom arbeidsoppgavene og du vil jobbe i tre forskjellige avdelinger. Arbeidsområder vil blant annet være medlemsservice, personalarbeid, økonomi og arkiv/dokumenthåndtering.

Kvalifikasjoner

 • Læreplassen gjelder rettighetslærlinger som har fullført og bestått bestått Vg1 Service og samferdsel samt Vg2 Salg, service og sikkerhet
 • Grunnleggende brukerkompetanse innen IT generelt, og evnen til å sette seg inn i ulike IT programmer
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Engasjert og målrettet
 • Strukturert og kan levere til avtalt tid
 • God evne til å kommunisere og samarbeide, samt jobbe selvstendig
 • Positiv innstilling og interesse for faget
 • Tar ansvar for egen læring

Vi tilbyr

 • En spennende, aktiv og utfordrende læretid i en samfunnsengasjert organisasjon
 • IA bedrift
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk for lærlinger
 • Fleksibel arbeidstid
 • God faglig oppfølging i samarbeid med AOF Opplæringskontor og veiledere i bedriften

SØKNADSFRIST SNAREST