Økonomi- og administrasjonsrådgiver i Nei til EU

Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk kunnskapsorganisasjon med over 20 000 medlemmer og 19 fylkeslag. Nei til EU har kontor sentralt plassert i Oslo, og har til sammen 12 medarbeidere.

Nei til EUs overordnede mål er å holde Norge utenfor EU, og å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Nei til EU lyser ut fast stilling som økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 %.

Vi søker et selvstendig og ansvarsbevisst «organisasjonmenneske» med erfaring/utdanning innen økonomi, personal- og kontoradministrasjon. Erfaring fra lignende organisasjonsvirksomhet vil være en fordel. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Det forutsettes at søkere deler Nei til EUs hovedmål. Personlig egnethet tillegges vekt.
 

Stillingen består av følgende arbeidsoppgaver: 

-          daglig økonomiarbeid, inkl. inn-/utgående fakturering og reiseregninger

-          utarbeidelse av regnskapsrapporter og prognoser

-          personal- og lønnsadministrasjon

-          ansvar for daglig drift av sentralkontoret

-          ansvar for sentralbord, arkiv og post

-          operativt ansvar for inntektsbringende tiltak

-          praktisk tilrettelegging i forbindelse med møter i styrende organ

-          delta i arbeid med sentrale møter og konferanser, og ta del i generelle kontoroppgaver ved behov
 

Vi tilbyr:

-        spennende og varierte arbeidsoppgaver

-        mulighet til å bidra i en av landets viktigste politiske organisasjoner

-        dyktige kolleger og tillitsvalgte

-        et godt arbeidsmiljø

-        tjenestepensjon med gunstige vilkår


Arbeidssted er Nei til EU sitt sentrale kontor i Oslo. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Stillingen er lønnet i lønnstrinn 32-46 ihh til avtale mellom HK og AAF. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere innplassering vurderes.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell orientering. Har du spørsmål, kontakt generalsekretær Hilde Loftesnes Nylén på tlf. 45020490.

Søknadsfrist: 04.05.2018.

Ønsket tiltredelse: Juni/juli 2018

Søknad med CV sendes til hilde@neitileu.no