Forhandler forhandlingsavdeling - Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Vi er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

www.fagforbundet.no

 

 

Fagforbundet styrker sin forhandlingsavdeling og søker en rådgiver med erfaring fra operative forhandlinger. Vår nye rådgiver har inngående tarifforståelse og god kjennskap til ulike lønnssystemer i fortrinnsvis privat, men også offentlig sektor. Stillingens fagområde utgjør en sentral og viktig del av kjernen i vår organisasjon og inneholder et variert spekter av ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med opprettelse og reforhandling av tariffavtaler på nasjonalt nivå
 • Lede og koordinere samarbeidet med andre arbeidstakerorganisasjoner, sentrale myndigheter, arbeidsgivere og organisasjoner
 • Arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk samt utredningsoppgaver, høringsuttalelser på det lønns- og tariffpolitiske området
 • Informasjon, oppfølging og rådgivning til forbundets lokale organisasjonsledd i saker vedr. sentrale og lokale forhandlinger
 • Oppfølging av tvistesaker
 • Oppfølging av vedtak i Fagforbundets sentrale organer

Kvalifikasjoner

 • Samfunnsfaglig/arbeidsrettslig evt annen relevant høyere utdanning
 • Realkompetanse/relevant erfaringsbakgrunn fra tilsvarende stilling i organisasjoner kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Forhandlingskompetanse med erfaring fra sentrale tarifforhandlinger
 • Erfaring fra sentrale forhandlinger og kjennskap til forhandlingssystemet i privat sektor og Spekter-området
 • Det er en fordel med kompetanse innen arbeidstidsspørsmål

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til å jobbe strategisk og målrettet innen forhandlingsfaget
 • Du har god kjennskap til ulike lønnssystemer i fortrinnsvis privat, men også offentlig
 • Du har god tallforståelse og evnen til å sette deg inn i relevant tallmateriale
 • Du er en relasjonsbygger med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et engasjerende fagmiljø
 • En utviklende og inkluderende arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 31.05.2018