Rådgivere - Sykehuskontor

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 360.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen.
Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke                    

Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det, på bakgrunn av nye tilførte oppgaver, to ledige stillinger som rådgiver ved Fagforbundets nasjonale sykehuskontor. Kontoret er en fagavdeling som har ansvaret for å koordinere Fagforbundets innsats innenfor sykehussektoren, slik at forbundets politikk blir realisert. Avdelingen skal bl.a. følge opp og koordinere Fagforbundets regionale koordineringsledd i de regionale helseforetakene, ha kunnskap og oversikt over utviklingen i helseforetakene, samt sikre at kunnskap og informasjon formidles til alle ledd i organisasjonen. 

Fagforbundet er en organisasjon med et tydelig verdigrunnlag. Dette danner grunnlaget for alt arbeid i forbundet.

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker etter en interessert og selvstendig medarbeider som vil bli tillagt utfordrende oppgaver i Fagforbundets arbeid med sykehus
 • Vi legger vekt på teamarbeid og evne til å dele og formidle kunnskap

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap om organiseringen av sykehussektoren og helseforetakene
 • Erfaring fra organisatorisk arbeid
 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid
 • Tillitsvalgterfaring innenfor spesialisthelsetjenesten er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et engasjerende fagmiljø
 • En utviklende og inkluderende arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

SØKNADSFRIST 03.06.2018