FORBUNDSSEKRETÆR I EL & IT FORBUNDET

EL og IT Forbundet er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen. Forbundet har 38 000 medlemmer og et godt utbygd organisasjonsapparat i alle deler av landet.

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær.

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av forbundets tariffavtaler og medlemsgrupper innen installasjonsområdet. Vedlikehold av tariffavtalene og øvrige avtaler innen området, saksbehandling herunder uenigheter fra bedriftene, planlegging av konferanser og kurs.

Andre oppgaver må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Tillitsvalgterfaring/erfaring med forhandlinger

·         God kjennskap til lov og avtaleverk innen tariffområdet (Landsoverenskomsten m.m.)

·         God skriftlig og muntlig framstillingsevne

·         Evne til å arbeide selvstendig

·         Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

·         Et godt arbeidsmiljø

·         Stilling i en IA-virksomhet

·         Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale

·         Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP

Reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidssted: Oslo

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 27.06.18 kl. 16:00

Kontakter:

Forbundsleder Jan Olav Andersen, mobil 908 55 826

Forhandlingsleder Bjørn Fornes, mobil 915 17 398

 

Søknad sendes:
EL og IT Forbundet
V/Anita Hekne (anita.hekne@elogit.no)
Torggt. 12
0181 Oslo