Distriktssekretær for Midt-Norge - Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver: Norsk Arbeidsmandsforbund
Stillingstittel: Distriktssekretær for Midt-Norge (vikariat med mulighet for fast tilsetting)
Sted: Trondheim
Frist: 17.08.2018

Vi søker en dyktig og engasjert person til vikariat som distriktssekretær i avdeling MIdt-Norge. Distriktssekretæren leder forbundets daglige arbeid i fylkene og oppgavene spenner vidt, fra utadrettet representasjon, organisasjonsbygging og oppfølging av medlemmer og bedrifter til oppfølging av avdelingens styre og behandling av tvistesaker.
Vikariatet ventes å vare til 31. desember 2019 og det kan bli mulighet for fast ansettelse i stillingen.

Avdelingskontoret ligger i Trondheim. Forbundet har til sammen fire stillinger i fylket, hvorav en er regionalt verneombud. Distriktssekretæren er bindeledd mellom avdelingen og forbundet sentralt og er administrativt underlagt forbundets organisasjons- og personalsjef. 
Arbeidsmandsforbundet har god medlemsvekst i fylkene. Her ligger det gode muligheter for den rette person til å videreutvikle forbundets posisjon og styrke.

Arbeidsoppgaver

 • I tillegg til den daglig ledelsen av avdelingen og kontoret skal distriktssekretæren:
 • være en pådriver i forbundets organisasjonsbygging, verving og opplæring, og legge til rette for et målrettet styrearbeid i avdelingen.
 • sørge for opprettelse og vedlikehold av tariffavtaler, og gjennomføre forhandlinger etter spesiell fullmakt.
 • behandle tvistesaker og være støttespiller for tillitsvalgte og medlemmer.
 • bistå avdelingens styre og legge til rette for økt medlemsaktivitet
 • inngå i fellesskapet av distriktssekretærer og delta i sentral møtevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Solid arbeidslivskunnskap, organisasjonserfaring og lederegenskaper.
 • Gjennomføringsevne, kunne arbeide systematisk og være god både muntlig og skriftlig.
 • Gode engelskkunnskaper er ønskelig.
 • Stillingen innebærer mye reisevirksomhet, og det kreves førerkort og bruk av egen bil i arbeid

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter intern overenskomst.
 • Gode velferdsorninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.