Administrasjonsleder/saksbehandler - Norsk Arbeidsmandsforbund

StedNorsk ArbeidsmandsforbundFrist15.03.2019VarighetFast

Vi søker en dyktig og engasjert person til stillingen som administrasjonsleder/saksbehandler for våre avdelinger 1 og 2 (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark). Avdelingens distriktssekretær, som har utadrettede oppgaver, er nærmeste overordnede. Avdelingskontoret har i dag totalt 13 medarbeidere, i tillegg har forbundet fem regionale verneombud i samme område.

Vi ønsker å styrke avdelingskontorets interne ledelse og koordinering. Stillingen kombinerer lederoppgaver med saksbehandling, og innebærer på den ene siden ledelse av medarbeidere i hele avdelingens område, og på den andre siden saksbehandling av tvistesaker for avdelingenes medlemmer.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det interne arbeidet både det daglige, og det mer langsiktige. Være stedfortredende for distriktssekretæren.

 • Samarbeide med de ansatte om planlegging,  koordinering og oppfølging av medarbeidernes interne og utadrettede innsats

 • Sørge for gjennomføring av intern møtevirksomhet og bidra til faglig oppdatering og utvikling blant medarbeiderne

 • Ha det løpende personalansvaret for avdelingskontorets medarbeidere 

 • Lede saksbehandlingen og fordele saker

 • Rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte

 • Deltakelse i forhandlinger i samråd med medlemmer og tillitsvalgte, og skriftlig saksbehandling og forberedende arbeid for stevninger

 • Deltakelse i samarbeidet internt i forbundet, mot andre avdelinger og forbundet sentralt  

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Solid arbeidslivskunnskap og organisasjonserfaring

 • Erfaring/kunnskap om medlems- og tillitsvalgtrettet arbeid i bedrifter 

 • God kunnskap om arbeidsmiljøloven og kjennskap til avtaleverk, tvister og saksbehandling 

 • Dokumentert ledererfaring, gjerne utdanning innen feltet

 • God framstillingsevne muntlig og skriftlig

 • Gode engelskkunnskaper er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Solide lederegenskaper og utpreget evne til å skape lag og inspirerende samarbeid

 • Gjennomføringsevne og oppfølgingvilje

 • Ryddighet og tydelighet  

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode velferdsorninger

Om arbeidsgiveren

Vi er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknad merkes3981610688
SektorOrganisasjoner
StedGrubbegata 6,0179 Oslo