Norsk Arbeidsmandsforbund - Ledig stilling som administrasjonsleder

Norsk Arbeidsmandforbund søker etter en engasjert og lagbyggende leder til forbundets avdelingskontor i Oslo. Avdelingskontoret har oppgaver i Østlandsområdet innen forbundets avdelinger 1 og 2 og har i dag 13 medarbeidere. Stillingen innebærer en styrking av deres interne ledelse og koordinering i området, og administrasjonslederen vil ha det daglige ansvaret for medarbeidernes innsats for medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg inngår saksbehandling for medlemmer i arbeidsoppgavene. Avdelingens distriktssekretær, som har utadrettede oppgaver, er nærmeste overordnede. Søknadsfrist er 31.05.2019.

Arbeidsoppgaver

- Lede arbeidet på kort og lang sikt. Være stedfortreder for distriktssekretær

- Bygge lag og sørge for samordning og planmessighet i medarbeidernes interne og utadrettede innsats

- Intern møtevirksomhet og utvikling av medarbeiderne

- Løpende personalansvar

- Lede og utføre saksbehandling

- Rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte

- Deltakelse i samarbeidet internt i forbundet

- Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

- Solid arbeidslivskunnskap og organisasjonserfaring

- God kunnskap om arbeidsmiljøloven og kjennskap til avtaleverk, tvister og saksbehandling

- Dokumentert ledererfaring, gjerne innen feltet

- God fremstillingsevne muntlig og skriftlig

- Gode engelskkunnskaper er nødvendig

Personlige egenskaper

- Engasjement for fagbevegelsen og arbeidsfolks rettigheter

- Solide lederegenskaper og utpreget evne til å skape lag og inspirerende samarbeid

- Gjennomføringsevne og oppfølgingsevne

- Ryddighet og tydelighet

Vi tilbyr

Lønn etter avtale

Gode forsikrings- og velferdsordninger

Om arbeidsgiveren

Norsk Arbeidsmandsforbund er et av norges eldste fagforbund, har 33 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Deres medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. De bygger sitt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. De er forbundet for arbeidsfolk.

De ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.