Styret i AAF

AAF ledes av et styre på 5 medlemmer og 4 varamedlemmer. Alle styremedlemmer med varamedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år, men slik at 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer er på valg hvert år. I AAFs styre (årsmøte 6. juni 2016) sitter disse:

Styreleder:
Trude Tinnlund,
Landsorganisasjonen i Norge

Styrets nestleder:
Steinar Krogstad,
Fellesforbundet

Styremedlemmer:
Dag Einar Sivertsen, Norsk Transportarbeiderforbund
Elin Veimo, Fagforbundet
Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet

Varamedlemmer:

  1. Trine Stabelfelt,
    Norsk Tjenestemannslag
  2. Gerd Øiahals, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
  3. Rikke Lia Lillestølen, Norsk Folkehjelp
  4. Chrisopher Birknes, Industri Energi

Trude Tinnlund, styreleder i AAF.
Foto: AAF