Styret i AAF

AAF ledes av et styre på 5 medlemmer og 4 varamedlemmer. Alle styremedlemmer med varamedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år, men slik at 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer er på valg hvert år. I AAFs styre (årsmøte 6. juni 2016) sitter disse:

Styreleder:
Trude Tinnlund,
Landsorganisasjonen i Norge

Styrets nestleder:
Steinar Krogstad,
Fellesforbundet

Styremedlemmer:
Ole Geir Instefjord, Norsk Folkehjelp
Elin Veimo, Fagforbundet
Dag Einar Sivertsen, 
Norsk Transportarbeiderforbund

Varamedlemmer:

  1. Trine Stabelfelt,
    Norsk Tjenestemannslag
  2. Solfrid Horne-Moe, Industri Energi
  3. Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet
  4. Gerd Øiahals, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Trude Tinnlund, styreleder i AAF.
Foto: AAF