Styret i AAF

AAF ledes av et styre på 5 medlemmer og 4 varamedlemmer. Alle styremedlemmer med varamedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år, men slik at 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer er på valg hvert år. I AAFs styre (årsmøte 6. juni 2018) sitter disse:

Styreleder:
Trude Tinnlund,
Landsorganisasjonen i Norge

Styrets nestleder:
Dag Einar Sivertsen, Norsk Transportarbeiderforbund
Styremedlemmer:
Steinar Krogstad,
Fellesforbundet
Svend Morten Voldsund, Fagforbundet
Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet


Varamedlemmer:

  1. Gerd Øiahals, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

  2. Trine Stabelfelt,
    Norsk Tjenestemannslag,

  3. Henriette Killi Westhrin, Norsk Folkehjelp

  4. Beate Knudsen, LO Stat

Trude Tinnlund, styreleder i AAF.
Foto: AAF