Vedtekter for AAF

§ 1 Formål 

Arbeidsgiverforeningen AAF har som formål å: 

  • ivareta medlemsforetakenes felles arbeidsgiverinteresser

  • medvirke til at det utvikles en god ledelse- og personalpolitikk i medlemsforetakene

  • føre tarifforhandlinger

  • bistå i arbeidsrettslige spørsmål

  • drive informasjon og opplæring i egen regi og i samarbeid med medlemsforetak