Vedtekter for AAF

§ 1 Formål 

Arbeidsgiverforeningen AAF har som formål å: 

  • ivareta medlemsforetakenes felles arbeidsgiverinteresser 
  • medvirke til at det utvikles en god ledelse- og personalpolitikk i medlemsforetakene 
  • føre tarifforhandlinger 
  • bistå i arbeidsrettslige spørsmål 
  • drive informasjon og opplæring i egen regi og i samarbeid med medlemsforetak