Vedtekter for AAF

§ 1 Formål 

Arbeidsgiverforeningen AAF har som formål å: 

  • ivareta medlemsforetakenes felles arbeidsgiverinteresser 
  • medvirke til at det utvikles en god ledelse- og personalpolitikk i medlemsforetakene 
  • føre tarifforhandlinger 
  • bistå i arbeidsrettslige spørsmål 
  • drive informasjon og opplæring i egen regi og i samarbeid med medlemsforetak 

KONTINGENTSATSER AAF:

4 promille inntil 10 millioner kroner av total lønnsmasse
3.5 promille fra 10 millioner til 50 millioner kroner
3 promille av lønnsmasse over 50 millioner kroner

Minimumskontingent kr. 3.000.