Det gode samarbeidet, hvordan håndtere personalkonflikter i arbeiderbevegelsens foretak

23. November – Fagforbundets lokaler i Oslo

Programkomite: Astrid Driva Rødsand AAF, Toyni Jakobsen Fagforbundet og Kjersti Skantze A-Med og Nina Berg Arbeidsmiljøsenteret. 

Der ikke annet er nevnt, vil Nina Berg, seniorkonsulent fra Arbeidsmiljøsenteret, ha ansvar for det faglige innholdet denne dagen.  Case fra AAFs medlemmer vil danne grunnlag for å diskutere rolle- og oppgavefordeling i forhold til forebygging og utvikling av det gode arbeidsmiljøet. Forholdet mellom faglig tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen vil være gjennomgående tema.

09:30    Registrering, kaffe og mingling

10:00    Velkommen v/ Astrid Driva Rødsand direktør AAF og Toyni Jakobsen tidligere HVO, Fagforbundet

10:15    «Hvor trykker skoen?  Sentrale samarbeidsutfordringer i arbeiderbevegelsens foretak, sett med bedriftslegens øyne». Kjersti Skantze lege og daglig leder A-Med

                Spørsmål fra salen

10:45    Pause  

11:00    Roller og sakshåndtering, med utgangspunkt i en «vanskelig» og gjenkjennelig problemstilling. v/Nina Berg, Seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

12:30    Lunsj

13:30    Det gode samarbeidet krever innsats, men av hvem og hvordan?

14:30     Riktig og god bruk av samhandlingsarenaer, der alle i organisasjonen blir involvert, er   nøkkelen til det gode arbeidsmiljøet. Hva er viktig å tenke på da?

15:30    Oppsummering og veien videre v/ Astrid, Toyni og Kjersti

16:00    Vel hjem!