AAF er en viktig sparringspartner og støtte som gjør at jeg som leder
blir trygg på at jeg tar riktige valg.
Som leder vet jeg at jeg kan få hjelp og juridisk kompetanse hos AAF når det dukker opp problemstillinger som jeg ikke håndterer i det daglige. AAF tilbyr også interressante og relevante oppdateringer på viktige fagfelt gjennom personalforum som de arrangerer for medlemsbedriftene.
Hege Bogfjellmo, HR-sjef for Det Norske Arbeiderparti

KONTINGENTSATSER AAF:

4 promille inntil 10 millioner kroner av total lønnsmasse
3.5 promille fra 10 millioner til 50 millioner kroner
3 promille av lønnsmasse over 50 millioner kroner

Minimumskontingent kr. 3.000.

HVILKE FORETAK KAN BLI MEDLEMMER?

De som kan være medlemmer i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede fagforbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak. Andre kan etter søknad og avgjørelse i styret tas opp som medlem.

Har du spørsmål rundt medlemskap fyll ut skjema og send oss: