AAF er en viktig sparringspartner og støtte som gjør at jeg som leder
blir trygg på at jeg tar riktige valg.

Som leder vet jeg at jeg kan få hjelp og juridisk kompetanse hos AAF når det dukker opp problemstillinger som jeg ikke håndterer i det daglige. AAF tilbyr også interressante og relevante oppdateringer på viktige fagfelt gjennom personalforum som de arrangerer for medlemsbedriftene.

Hege Bogfjellmo, HR-sjef for Det Norske Arbeiderparti

KONTINGENTSATSER AAF

For Kategori 1 medlemmer beregnes kontingenten fra total lønnsmasse i foretaket etter følgende satser:

4 promille inntil 10 millioner kroner av total lønnsmasse
3,5 promille fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner
3 promille over 50 millioner kroner

Minimumkontingent kr 3 000
 

For Kategori 2 medlemmer blir kontingenten beregnet ut fra antall årsverk ansatt gjennom året og betales etter følgende satser:

1 750 kr per årsverk ansatt i foretaket

Minimumkontingent kr 2 000

HVILKE FORETAK KAN BLI MEDLEMMER?

De som kan være medlemmer i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede fagforbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak. Andre kan etter søknad og avgjørelse i styret tas opp som medlem.

Har du spørsmål rundt medlemskap fyll ut skjema og send oss: