Om AAF Tariff Jus Ledelse
Ledelse

DELTIDSSTUDIET LEA - LEDELSE OG ORGANISASJON FOR ARBEIDERBEVEGELSEN

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet "LeA Organisajson og ledelse" som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis. Høsten 2016 er det oppstart for nytt kull med emnet Organisasjon og ledelse. Søknadsfrist for høstsemesteret 2016 er 6. juni.

Jus

ARTIKLER OG TEMAER OM ARBEIDSRETT

Innenfor jusområdet, belyses arbeidsrettslige temaer som kan være nyttige å vite om, konsekvenser av ny lovgivning og relevante dommer, samt informasjon om de siste oppdateringer av lover og forskrifter som regulerer arbeidslivet.

Ledelse

PERSONALFORUM OG LEDERFORUM

AAF har tradisjoner for å inviterere medlemsforetakene til Personalforum som tar opp dagsaktuelle saker eller saker som er av felles interesse. Som en nyvinning innenfor arbeiderbevegelsen, inviterte AAF til Lederforum for første gang i 2009. Til forskjell fra Personalforum som er åpent for ledere generelt og for personalmedarbeidere, eventuelt andre, vil Lederforum være et samlingssted for medlemsforetakenes ledere.

Om AAF

HVA TILBYR AAF

Det skal lønne seg å være medlem av AAF. Vi tilbyr våre medlemmer en rekke tjenester både i form av bistand og rådgivning, deltakelse i drøftelses- og forhandlingsmøter, kurs- og seminarvirksomhet, samt tilbud om ledelsesprogram og gratis stillingsannonser.

Om AAF

ARBEIDERBEVEGELSENS ARBEIDSGIVERFORENING

AAF som ble etablert i 1997, er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for arbeiderbevegelsen med medlemmer som LO, fagforbund, noen av deres regionskontorer, avdelingskontorer og fagforeninger, samt forretningsforetak, organisasjoner, institusjoner og politiske partier.

Jus

JUS

På denne siden vil vi fokusere på arbeidsrettslige temaer; informere om de siste endringer i lover og forskrifter, orientere om relevante dommer og produsere artikler som er relatert til arbeidslivet. Her vil du også finne eksempler på modeller som kan benyttes.

Nytt fra AAF
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/aaf_pos.png/$file/aaf_pos.png
Pressemelding - 25.10.2016

2016.10.25
Brudd i tarifforhandlingene mellom AAF og HK.
Les mer...
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/Motivasjonskonferansen.JPG/$file/Motivasjonskonferansen.JPG
Fra motivasjonskonferansen
Stipend fra HK-AAF Kompetansefond ga ny retning

2016.10.04
-Ved hjelp av stipend fra Kompetansefondet HK-AAF, har jeg lært mer om ledelse og arbeidsrett, og er blitt bedre i forhandlinger, sa Eirik Randsborg Lie, da han innledet på motivasjonskonferansen til Kompetansefondet HK-AAF den 28. september i Oslo. -Jeg er også blitt en bedre og mer verdifull medarbeider. Det har en egenverdi å bli smartere, og det gjør bra å få formalkompetanse.
Les mer...
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/Christine Thomessen.JPG/$file/Christine Thomessen.JPG
Christine Thomassen
Utrolig glad for LeA! Fra solist i Nasjonalballetten til leder i arbeiderbevegelsen

2016.09.05
Christine Thomassen som er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon, deltar på høyskolestudiet "Ledelse og organisasjon i arbeiderbevegelsen" (LeA) som er et samarbeid mellom AAF og Høgskolen i Oslo og Akershus. 29. august var det oppstart for 20 deltakere fra foretak i arbeiderbevegelsen med ulike bakgrunner og forventninger til studiet.
Les mer...
Alle nyheter fra AAF
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/ArticleBig.jpg/$file/ArticleBig.jpg Tariffavtale
Her finner du tariffavtalene som AAF er part i. De fleste av AAFs medlemsvirksomheter er omfattet av overenskomster og hovedavtale mellom Handel og Kontor i Norge og AAF.
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/vekt_og_klubbe.jpg/$file/vekt_og_klubbe.jpg Lover og forskrifter
Her er oversikt over lover, forskrifter og dokumentasjon som er relatert til arbeidslivet.
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/arbAvt.jpg/$file/arbAvt.jpg Skjema
Her finner du eksempler på skjemaer som kan benyttes i arbeidsforhold. Tips oss om du har andre ønsker.
AAF hjelper deg. Noe du lurer på? Spør oss, og vi svarer
Personalledelse - Våren 2017!
Våren 2017 tilbys studieemne i” Personalledelse” ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med AAF. Emnet berører oppgaver innen personalledelse som rekruttering, kompetanseutvikling og karriereplanlegging. Det retter fokus mot forholdet mellom strategisk ledelse og personalfunksjoner, og det omfatter trekk ved arbeidsliv og arbeidsmiljø med fokus på arbeidsmiljøet som et lederansvar. Du vil lære om utfordringer i personalledelse, om forholdet mellom personalledelse og organisasjoners strategi individets forutsetninger som medarbeider, forhold som påvirker arbeidsmiljøet, samspillet mellom ledelse og arbeidsmiljø.
Youngstorget 4, 0181 OSLO Tlf: 481 85 004 E-post: aafpost@aaf.no © 2008 Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening. All rights reserved. Ansvarlig redaktør: Astrid Driva Rødsand Webredaktør: Nuriman Alim