Om AAF Tariff Jus Ledelse
Ledelse

DELTIDSSTUDIET LEA - LEDELSE OG ORGANISASJON FOR ARBEIDERBEVEGELSEN

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet "LeA Organisajson og ledelse" som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis. Høsten 2016 er det oppstart for nytt kull med emnet Organisasjon og ledelse. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Jus

ARTIKLER OG TEMAER OM ARBEIDSRETT

Innenfor jusområdet, belyses arbeidsrettslige temaer som kan være nyttige å vite om, konsekvenser av ny lovgivning og relevante dommer, samt informasjon om de siste oppdateringer av lover og forskrifter som regulerer arbeidslivet.

Ledelse

PERSONALFORUM OG LEDERFORUM

AAF har tradisjoner for å inviterere medlemsforetakene til Personalforum som tar opp dagsaktuelle saker eller saker som er av felles interesse. Som en nyvinning innenfor arbeiderbevegelsen, inviterte AAF til Lederforum for første gang i 2009. Til forskjell fra Personalforum som er åpent for ledere generelt og for personalmedarbeidere, eventuelt andre, vil Lederforum være et samlingssted for medlemsforetakenes ledere.

Om AAF

HVA TILBYR AAF

Det skal lønne seg å være medlem av AAF. Vi tilbyr våre medlemmer en rekke tjenester både i form av bistand og rådgivning, deltakelse i drøftelses- og forhandlingsmøter, kurs- og seminarvirksomhet, samt tilbud om ledelsesprogram og gratis stillingsannonser.

Om AAF

ARBEIDERBEVEGELSENS ARBEIDSGIVERFORENING

AAF som ble etablert i 1997, er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for arbeiderbevegelsen med medlemmer som LO, fagforbund, noen av deres regionskontorer, avdelingskontorer og fagforeninger, samt forretningsforetak, organisasjoner, institusjoner og politiske partier.

Jus

JUS

På denne siden vil vi fokusere på arbeidsrettslige temaer; informere om de siste endringer i lover og forskrifter, orientere om relevante dommer og produsere artikler som er relatert til arbeidslivet. Her vil du også finne eksempler på modeller som kan benyttes.

Nytt fra AAF
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/iStock_000010339291Medium.jpg/$file/iStock_000010339291Medium.jpg
TILBUD OM STUDIEEMNE I "ORGANISASJON OG LEDELSE" høsten 2016! Søknadsfrist 1. juni

2016.05.12
Meld deg på studieemnet ”Organisasjon og ledelse” - deltidsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus høsten 2016.
Les mer...
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/aoflogo_pms.jpg/$file/aoflogo_pms.jpg
I omstilling – på vei mot nye muligheter

2016.04.21
Har du behov for å skifte karriere eller er bedriften din i en omstillingsprosess? Vi tilbyr kurs i omstillingsprosesser, som gir deg nyttig kompetanse og konkrete og verdifulle råd om din karriere og veien videre.
Les mer...
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/staende-pa-mynter-672x372.jpg/$file/staende-pa-mynter-672x372.jpg
Informasjon til våre medlemmer

2016.04.06
For de av våre medlemmer som trenger hjelp til å forstå pensjon anbefaler AAF Asbjørn Mo som uavhengig pensjonsrådgiver.
Les mer...
Alle nyheter fra AAF
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/ArticleBig.jpg/$file/ArticleBig.jpg Tariffavtale
Her finner du tariffavtalene som AAF er part i. De fleste av AAFs medlemsvirksomheter er omfattet av overenskomster og hovedavtale mellom Handel og Kontor i Norge og AAF.
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/vekt_og_klubbe.jpg/$file/vekt_og_klubbe.jpg Lover og forskrifter
Her er oversikt over lover, forskrifter og dokumentasjon som er relatert til arbeidslivet.
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/arbAvt.jpg/$file/arbAvt.jpg Skjema
Her finner du eksempler på skjemaer som kan benyttes i arbeidsforhold. Tips oss om du har andre ønsker.
AAF hjelper deg. Noe du lurer på? Spør oss, og vi svarer
Organisasjon og ledelse - Høsten 2016!
Høsten 2016 tilbys studieemne i Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med AAF. Emnet omhandler viktige temaer som ledelsesteorier, ledelsesatferd, lederrollen, ledertrekk og ferdigheter, makt og innflytelse. Du vil få kunnskap om viktige kjennetegn ved organisasjoner, sentrale organisasjons- og ledelsesteorier og om faglige tradisjoner. Videre du få kjennskap til hvordan ulike organisasjonsformer kan påvirke atferden i organisasjoner og beslutningsprosesser.
Youngstorget 4, 0181 OSLO Tlf: 23 06 21 93 E-post: aafpost@aaf.no © 2008 Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening. All rights reserved. Ansvarlig redaktør: Astrid Driva Rødsand Webredaktør: Nuriman Alim