Medlemmene i AAF

Spennvidden på AAFs medlemsorganisasjoner er stor både når det gjelder arbeidsområde og antall ansatte – alt fra fagforbund og politiske partier til opplæringsinstitusjoner, mediebedrifter og konferansesentra. De har imidlertid én fellesnevner ved at de alle har tilknytning til arbeiderbevegelsen.
AAF har to typer medlemskap. Kategori 1 medlemskap for fullverdige medlemmer hvor AAF har partsansvar for foretaket og Kategori 2 medlemskap, Felleskapsmedlemskap for foretak som ikke kan eller vil overdra partsansvaret til AAF, men ønsker øvrige tjenester.

KATEGORI 1 FULLVERDIG MEDLEMSKAP

FAGFORBUND: 
Creo - forbundet for kunst og kultur
EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag
EL og IT Forbundet Troms og Svalbard
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Elektromontørenes forening Oslo og Akershus
Rogaland Elektromontørforening
Fagforbundet
Fagforbundet avd 088 Kongsberg
Fagforbundet region Tønsberg
Fagforbundet Sandefjord
Fagforbundet Frisørenes Fagforening
Fellesforbundet
Fellesforbundet - avd. 001 Oslo/Akershus
Fellesforbundet - avd. 010
Fellesforbundet - avd. 039 INDUSTRI&SERVICE TELEMARK
Fellesforbundet - avd. 054 GJØVIK JERN OG METALL
Fellesforbundet - avd. 266 Hotell og Restaurant
Fellesforbundet - avd. 650
Fellesforbundet - avd. 850 Oslo Grafiske Fagforening
Fellesorganisasjonen
FLT avd. 4 Oslo og Akershus
Forbundet for Ledelse og Teknikk
NTL UiB
Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor Oslo og Akershus
Industri Energi
Landsorganisasjonen i Norge
LO i Bergen og Omland
LO i Oslo
LO Kommune
LO Stat
Norges Offisersforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk Flygerforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kabinforening
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Post og Kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffiserforbund
Norsk Tjenestemannslag
Skolenes Landsforbund

POLITISKE PARTIER: 
Arbeidernes Ungdomsfylking
Arbeiderpartiet
Agder Arbeiderparti
Akershus Arbeiderparti
Arbeiderpartiet i Bergen
Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Innlandet Arbeiderparti
Møre og Romsdal Arbeiderparti
Oslo Arbeiderparti
Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe
Rogaland Arbeiderparti
Stavanger Arbeiderparti
Telemark Arbeiderparti
Troms Arbeiderparti
Trøndelag Arbeiderparti
Vestfold Arbeiderparti
Vestland Arbeierparti
Østfold Arbeiderparti
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Venstreparti
Oslo Sosialistisk Venstreparti
Oslo SVs  bystyregruppe
Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe

HUMANITÆRE ORGANISASJONER OG INTERESSEORGANISASJONER: 
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Attac Norge
Nei til EU
Norges Fredsråd
Norsk Folkehjelp

ANDRE BRANSJER: 
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker
A-MED Bedriftshelsetjeneste
AOF Norge
AOF Agder
AOF Haugaland
AOF Opplæringskontor
AOF Vestland
AOF Østfold
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
LO Media
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS
Framfylkingen
Framfylkingen i Oslo
Musikkultur AS
PERSONELLSERVICE TRØNDELAG
Statstilsattes hus AS
Youngstorget Eiendom AS
 

KATEGORI 2 FELLESKAPSMEDLEMSKAP (AAF UTEN PARTSANSVAR) 
Akan kompetansesenter
Fagertun Norsk Folkehjelps Hybelhus
Fellesforbundet - avd. 005
Fellesforbundet - avd. 009 Østre Agder
Fellesforbundet - avd. 012
Fellesforbundet - avd. 019 Sogn og Fjordane Fagforening
Fellesforbundet - avd. 028 Stjørdal og Omegn Fagforening
Fellesforbundet - avd. 031 Sunnmøre
Fellesforbundet - avd. 043 Øvre Buskerud
Fellesforbundet - avd. 053 Nordre Nordland og Sør Troms
Fellesforbundet - avd. 065
Fellesforbundet - avd. 074  Nord-Hålogaland
Fellesforbundet - avd. 103 Ringsaker
Fellesforbundet - avd. 108
Fellesforbundet - avd. 185 Flyarbeidernes Forening
Fellesforbundet - avd. 603 Oslo Bygningsarbeiderforening Fellesforbundet - avd. 605 Rørleggernes Fagforening
Fellesforbundet - avd. 647 Glåmdal Fagforening
Fellesforbundet - avd. 670
Fellesforbundet - avd. 765 Bygningsarbeidernes Målekontor Trondh.
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
Niso Servicesenter AS
Norsk Manuellterapeutforening
Sørmarka AS