Medlemmene i AAF

Spennvidden på AAFs medlemsorganisasjoner er stor både når det gjelder arbeidsområde og antall ansatte – alt fra fagforbund og politiske partier til opplæringsinstitusjoner, mediebedrifter og konferansesentra. De har imidlertid én fellesnevner ved at de alle har tilknytning til arbeiderbevegelsen.

AKAN
Akershus Arbeiderparti
Akershus Sosialistisk Venstreparti
A-Med Bedriftshelsetjeneste
AOF Agder
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Nord
AOF Opplæringskontor
AOF Østfold
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Arbeidernes Ungdomsfylking
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiets Stortingsgruppe
Attac i Norge
Aust-Agder Arbeiderparti
Bergen Arbeiderparti
EL & IT Forbundet
EL & IT Forbundet distrikt Trøndelag
EL & IT Forbundet distrikt Troms og Svalbard
Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus
Fagertun Norsk Folkehjelps Hybelhus
Fagforbundet
Fagforbundet avd 088 Kongsberg
Fagforbundet Sandefjord
Fagforbundet region Tønsberg
Fellesforbundet
Fellesforbundet avd 001 Oslo-Akershus
Fellesforbundet avd 005
Fellesforbundet avd 009 Østre Agder
Fellesforbundet avd 010
Fellesforbundet avd 012
Fellesforbundet avd 019 Sogn og Fjordane Fagforening
Fellesforbundet avd 28 Steinkjer og Stjørdal Fagforening
Fellesforbundet avd 031 Sunnmøre
Fellesforbundet avd 039 Industri og service
Fellesforbundet avd 043 Øvre Buskerud Fagforening
Fellesforbundet avd 053 Nordre Nordland og Sør-Troms
Fellesforbundet avd 054 Gjøvik Jern og Metall
Fellesforbundet avd 065
Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 074
Fellesforbundet avd 103 Ringsaker
Fellesforbundet Flyarbeidernes forening avd 185

Fellesforbundet avd 108

Fellesforbundet avd 266 Hordaland Hotell- og Restaurantarbeiderforening
Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
Fellesforbundet avd 605 Rørleggernes Fagforening
Fellesforbundet avd 647 Glåmdal Fagforening
Fellesforbundet avd 650
Fellesforbundet avd 670
Fellesforbundet 765 Bygningsarbeidernes Målekontor
Fellesforbundet avd 850 Oslo Grafiske Fagforening
Fellesforbundet avd 856 Vestnorsk Grafiske Fagforening
Fellesorganisasjonen

 

Forbundet for Ledelse og Teknikk
FLT avd 4 Oslo/Akershus
Framfylkingen
Framfylkingen i Oslo
Frivilligsentralen i Grue
Handel og Kontor i Norge
Hedmark Arbeiderparti
Hedmark Handel og Kontor
Hordaland Arbeiderparti
Industri Energi
Landsorganisasjonen i Norge
LO i Bergen og Omland
LO i Oslo
LO Kommune
LO Stat
Musikernes fellesorganisasjon
Musikk-Kultur AS
Møre og Romsdal Arbeiderparti
Målekontoret i Agder
Nei til EU
NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon)
NISO Servicesenter AS
Nord-Trøndelag Arbeiderparti
Norges Offisersforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund

Norsk Flygerforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kabinforening
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tjenstemannslag Universitetet i Bergen
Norsk Transportarbeiderforbund
Oppland Arbeiderparti
Oslo Arbeiderparti
Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS
Oslo Sosialistisk Venstreparti
Oslo SVs Bystyregruppe
Oslo/Akershus Handel og Kontor
Personellservice Trøndelag
Rogaland Arbeiderparti
Rogaland Elektromontørforening
Skolenes Landsforbund
Sogn og Fjordane Arbeiderparti
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstrepartis Stortingsgruppe
Statstilsattes Hus
Stavanger Arbeiderparti
Stavanger Sosialistisk Venstreparti
Stiftelsen LO Media
Studieforbundet AOF Norge
Sørmarka AS
Telemark Arbeiderparti
Troms Arbeiderparti
Vest-Agder Arbeiderparti
Vestfold Arbeiderparti
Youngstorget Eiendom AS
Østfold Arbeiderparti