Medlemmene i AAF

Spennvidden på AAFs medlemsorganisasjoner er stor både når det gjelder arbeidsområde og antall ansatte – alt fra fagforbund og politiske partier til opplæringsinstitusjoner, mediebedrifter og konferansesentra. De har imidlertid én fellesnevner ved at de alle har tilknytning til arbeiderbevegelsen.

Agder Arbeiderparti
AKAN
Akershus Arbeiderparti
Akershus Sosialistisk Venstreparti
A-Med Bedriftshelsetjeneste
AOF Agder
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Nord
AOF Norge
AOF Opplæringskontor
AOF Østfold
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Arbeidernes Ungdomsfylking
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiets Stortingsgruppe
Attac i Norge
Bergen Arbeiderparti
EL & IT Forbundet
EL & IT Forbundet distrikt Trøndelag
EL & IT Forbundet distrikt Troms og Svalbard
Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus
Fagertun Norsk Folkehjelps Hybelhus
Fagforbundet
Fagforbundet avd 088 Kongsberg
Fagforbundet Sandefjord
Fagforbundet region Tønsberg
Fellesforbundet
Fellesforbundavdelinger:
FF avd 001 Oslo-Akershus
FF avd 005
FF avd 009 Østre Agder
FF avd 010
FF avd 012
Fellesforbundet avd 019 Sogn og Fjordane Fagforening
Fellesforbundet avd 28 Steinkjer og Stjørdal Fagforening
FF 031 Sunnmøre
FF 039 Industri og service
FF 043 Øvre Buskerud Fagforening
FF 053 Nordre Nordland og Sør-Troms
FF 054 Gjøvik Jern og Metall
FF 065
FF 074 Nord-Hålogaland
FF 103 Ringsaker
FF 108
FF 185 Flyarbeidernes forening
FF 266 Hordaland Hotell- og Restaurant
FF 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
FF 605 Rørleggernes Fagforening
FF 647 Glåmdal Fagforening
FF 650
FF 670
FF 765 Bygningsarbeidernes Målekontor
FF 850 Oslo Grafiske Fagforening
FF 856 Vestnorsk Grafiske Fagforening
Fellesorganisasjonen
Forbundet for Ledelse og Teknikk
FLT avd 4 Oslo/Akershus
 

 

Framfylkingen
Framfylkingen i Oslo
Frivillighetsentralen i Grue
Handel og Kontor i Norge
Hedmark Arbeiderparti
Hedmark Handel og Kontor
Hordaland Arbeiderparti
Industri Energi
Landsorganisasjonen i Norge
LO i Bergen og Omland
LO i Oslo
LO Kommune
LO Stat
Musikernes fellesorganisasjon
Musikk-Kultur AS
Møre og Romsdal Arbeiderparti
Målekontoret i Agder
Nei til EU
NISO
NISO Servicesenter AS
Nord-Trøndelag Arbeiderparti
Norges Offisersforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Flygerforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kabinforening
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsarb.forb.
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffiserforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tjenstemannslag Universitetet i Bergen
Norsk Transportarbeiderforbund
Oppland Arbeiderparti
Oslo Arbeiderparti
Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS
Oslo Sosialistisk Venstreparti
Oslo SVs Bystyregruppe
Oslo/Akershus Handel og Kontor
Personellservice Trøndelag
Rogaland Arbeiderparti
Rogaland Elektromontørforening
Skolenes Landsforbund
Sogn og Fjordane Arbeiderparti
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstrepartis Stortingsgruppe
Statstilsattes Hus
Stavanger Arbeiderparti
Stavanger Sosialistisk Venstreparti
Stiftelsen LO Media
Sørmarka AS
Telemark Arbeiderparti
Troms Arbeiderparti
Vestfold Arbeiderparti
Youngstorget Eiendom AS
Østfold Arbeiderparti