MALER

AAF tilbyr forslag til ulike maler ved anledninger som krever spesielle formalkrav og juridisk varsomhet. Malene er generelle og vil i mange tilfeller kreve lokale tilpassinger. Medlemsforetakene står fritt til å benytte malene eller lage egne varianter. 
I krevende saker tilrår AAF at medlemsforetakene i tillegg tar kontakt med våre juridiske rådgivere.  

 

Ansettelse

Last ned Arbeidsavtale for ordinær fast ansettelse

Last ned Arbeidsavtale for ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling

Last ned Arbeidsavtale for midlertidig ansettelse

 

Nedbemanning og oppsigelser

Last ned Innkalling til drøftingsmøte begrunnet i virksomhetens forhold

Last ned Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Last ned Innkalling til drøftingsmøte ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Last ned Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold                       

Last ned Avskjed

Last ned Sluttavtale

Det presiseres at alle saker må vurderes individuelt og malene kun er et forslag som kan benyttes som et utgangspunkt i den enkelte situasjon. Det er særlig viktig å huske på at det kan finnes særskilte regler eller unntak som får betydning for den konkrete saken.