MALER

AAF tilbyr forslag til ulike maler ved anledninger som krever spesielle formalkrav og juridisk varsomhet. Malene er generelle og vil i mange tilfeller kreve lokale tilpassinger. Medlemsforetakene står fritt til å benytte malene eller lage egne varianter. 
I krevende saker tilrår AAF at medlemsforetakene i tillegg tar kontakt med våre juridiske rådgivere.  

Last ned Veileder for kartlegging av realkompetanse

Last ned Skjema for personlig kompetanseplan

Last ned Personlig kompetansedokument fra VOFO og Europass

Det presiseres at alle saker må vurderes individuelt og malene kun er et forslag som kan benyttes som et utgangspunkt i den enkelte situasjon. Det er særlig viktig å huske på at det kan finnes særskilte regler eller unntak som får betydning for den konkrete saken.